Kategorie

Produkty

Těstoviny Cellesta

Ruč­ní výro­ba těs­to­vin Celles­ta z Brat­čic na Mora­vě.

Z čeho vyrá­bí­me a jak vařit?

Pou­ží­vá­me pra­vou ital­skou semo­li­no­vou mou­ku, suše­ná vej­ce (žlout­ky i bíl­ky ze sle­pi­čích vajec), vodu

Co nao­pak nepo­ží­vá­me je sůl, bar­vi­va, a fuj che­mii už vůbec nee!

Vzhle­dem k tomu, že nepři­dá­vá­me sůl, je nut­né těs­to­vi­ny vařit v dosta­teč­ně oso­le­né vodě. Voda by měla být oso­le­ná tak, jako je ta v moři.

Polév­ko­vé vař­te cca 3–5 minut a ty ostat­ní 8–10 minut- jak kdo má rád měk­ké.

Z čeho vyrá­bí­me a jak vařit?

Pou­ží­vá­me pra­vou ital­skou semo­li­no­vou mou­ku, suše­ná vej­ce (žlout­ky i bíl­ky ze sle­pi­čích vajec), vodu

Co nao­pak nepo­ží­vá­me je sůl, bar­vi­va, a fuj che­mii už vůbec nee!

Produkt přidán do košíku.