Kategorie

Produkty

100% Černorybízová zavařenina — limitka — 190 g

100% Černorybízová zavařenina — limitka — 190 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
90 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Stá­le více z vás se pta­lo po čis­to čis­tých zava­ře­ni­nách jen z kon­krét­ní­ho ovo­ce zce­la bez při­da­né­ho cuk­ru, ale i bez jakých­ko­liv jiných, byť zdra­věj­ších sla­di­del. Pro­to jsme vám uva­ři­li tuto 100% ovoc­nou zava­ře­ni­nu z čer­né­ho rybí­zu. Její pou­ži­tí je zce­la kla­sic­ké, není tře­ba ani napo­ví­dat 🙂

Eti­ke­ta:

Čer­no­ry­bí­zo­vá zava­ře­ni­na bez při­da­né­ho cuk­ru. Hmot­nost 190 g. Slo­že­ní: čer­ný rybíz min. 74 %,rozin­ky nesí­ře­né max. 25%, citru­so­vý pek­tin. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.