Kategorie

Produkty

Balzamiková redukce — 160 ml

Balzamiková redukce — 160 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Bohemia Oleje
159 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Balzamiková redukce

Abso­lut­ně lahod­ná jableč­ná bal­sa­mic­ká reduk­ce v BIO kva­li­tě chu­ťo­vě při­po­mí­na­jí­cí ty nej­lep­ší povidla. Vyzkou­šej­te do zele­ni­no­vých i ovoc­ných salá­tů, pala­či­nek, na zmrz­li­nu, no k čemu­ko­liv, co máte rádi. U nás v Bohe­mia Olej si na ní tak tro­chu ulí­tá­vá­me.

Bal­sa cre­ma — pré­mi­o­vá jableč­ná bal­za­mi­ko­vá reduk­ce.
Nej­tem­něj­ší gra­ná­to­vé bar­vy, štipla­vě slad­ko­ky­se­lá, chu­ťo­vě vyvá­že­ná, plná ital­ských aso­ci­a­cí.

Je uni­kat­ním snou­be­ním šetr­ně redu­ko­va­né čer­stvé jableč­né šťá­vy a bal­za­mic­ké­ho octa z oblas­ti Tren­ti­no v Jíž­ních Dolo­mi­tech. Ten­to lahod­ný pro­dukt je kouz­lem tra­dič­ní recep­tu­ry a nej­peč­li­věj­ší kva­li­ty, kdy kaž­dé jabl­ko musí být krás­né, zra­lé, čer­stvé, bio a lokál­ní­ho půvo­du. Nic jiné­ho, než 100% jablek.

Bal­sa Cre­mou může­te malo­vat avant­gard­ní obra­zy na ozdo­bu natr­ha­ných líst­ků salá­tu nebo sla­ných pala­či­nek. Tato výrazná teč­ka dodá šmrnc vaše­mu kuchař­ské­mu umu.

Bale­ní: 220g — 160ml

BIO kva­li­ta
Původ: Itá­lie
Expi­ra­ce: 16 měsí­ců

Produkt přidán do košíku.