Kategorie

Produkty

Bazalkové pesto bez ořechů — limitka — 100 g
Bazalkové pesto bez ořechů — limitka — 100 g
Novinka

Bazalkové pesto bez ořechů — limitka — 100 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
95 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Při­pra­vi­li jsme pro vás limi­to­va­nou edi­ci bazalko­vé­ho pes­ta ve vari­an­tě bez oře­chů. Vyšli jsme vstříc poptáv­ce zákaz­ní­ků, kte­ří chtě­jí výro­bek bez aler­ge­nů a nebo v čist­ší bazalko­věj­ší chu­ti. Pes­to může­te vyu­žít podob­ně, jako jste zvyklí. Kla­si­ka do těs­to­vin, ale mož­no kom­bi­no­vat i s luš­tě­ni­na­mi. Hodí se do salá­tů, na jed­no­hub­ky, ale nej­jed­no­duš­ší je, udě­lat si s ním den­ně radost do do sva­či­ny nebo stu­de­né veče­ře.

Slo­že­ní:
bazalka min. 44%, slu­neč­ni­co­vý olej, ume­o­cet, 100% cit­ro­no­vá šťá­va. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14dní. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván.

Produkt přidán do košíku.