Pesto bazalka s mandlemi a piniemi 170 g

Bazalko­vé pes­to s madle­mi a pini­e­mi Jed­na z nej­zná­měj­ších ital­ských omá­ček, půvo­dem z oblas­ti Ligu­rie. Název je odvo­zen z ital­ské­ho slo­va pes­t­a­re = tlou­ci, mlá­tit. Tra­dič­ní pří­pra­va kla­sic­ké­ho pes­ta spo­čí­vá v roz­dr­ce­ní a tře­ní bazalko­vých lis­tů v mra­mo­ro­vém hmož­dí­ři dře­vě­nou palič­kou. Bazalka pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší bylin­ky stře­do­moř­ské kuchy­ně. Cha­rak­te­ri­zu­je ji vel­mi aro­ma­tic­ká, pepr­ně naslád­lá vůně. … Pokra­čo­vá­ní tex­tu Pes­to bazalka s man­dle­mi a pini­e­mi 170 g