Kategorie

Produkty

Čatní brusinka 180 g
Čatní brusinka 180 g
Akce
Sleva 50%

Čatní brusinka 180 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
60 Kč s DPH
121 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny
Všu­de kolem je to teď samý Black Fri­day. Tak nám to neda­lo a roz­hod­li jsme se při­jít s naší ver­zí. Jak už asi víte, prá­vě mění­me kabá­ty. Tedy my ne, ale naše výrob­ky. No a máme tu malé série tro­chu netra­dič­ních věcí, kte­ré jsme děla­li pro zvlášt­ní pří­le­ži­tos­ti nebo pro­jek­ty. Neboj­te, jsou v plné ráži naší kva­li­ty. A do expi­ra­ce mají ješ­tě dale­ko. Tak­že jim abso­lut­ně nic není kro­mě toho, že chce­me všem dát nové dupač­ky. Hez­čí a vese­lej­ší! 😀
Neboj­te, nemu­sí­te je naku­po­vat jenom v pátek. Ako­rát mož­ná někdy ohlá­sí­me, že něco už došlo. Což se asi bude dít, pro­to­že to vše vám dáme v plen – za polo­vič­ní cenu! Je to sedm sta­teč­ných. Ako­rát na sedm pát­ků, co nám zbý­va­jí do Vánoc.

Kouz­lo této slad­ko­ky­se­lé omáč­ky je v její úžas­nos­ti pro svou zemi­tou chuť, pro­lí­ná se v ní výbor­ná chuť s nád­her­nou bar­vou. Bru­si­no­vé čat­ní je vhod­né pro dopl­ně­ní zvě­ři­ny nebo hově­zí­ho, ale je také výbor­né k paš­ti­kám nebo sýrům. Pou­žít ho lze i k pala­čin­kám a lívan­cůmRuč­ně vyrá­bě­né bru­sin­ko­vé čat­ní Čechách, je zce­la pří­rod­ní bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO. Eti­ke­ta Bru­sin­ko­vé čat­ní — dochu­co­va­cí stu­de­ná omáč­ka k pří­mé kon­zu­ma­ci i tepel­né­mu zpra­co­vá­ní. Hmot­nost 190 g. Slo­že­ní: bru­sin­ky min. 63%, třti­no­vý cukr max. 29%, cibu­le bílá, vin­ný ocet čer­ve­ný (obsa­hu­je siři­či­ta­ny), cit­ro­no­vá 100% šťá­va, zázvor, chil­li paprič­ky haba­ne­ro, moř­ská sůl, směs koře­ní. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Maxi­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Mír­ně páli­vé!

Produkt přidán do košíku.