Kategorie

Produkty

Ghí bio — 400 ml
Ghí bio — 400 ml
Akce
Sleva 10%

Ghí bio — 400 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Vyrobeno pro Hradecké delikatesy firmou Dobré Ghi
284 Kč s DPH
315 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

GHÍ — přepuštěné máslo

Jako super­po­tra­vi­nu s výraz­ný­mi účin­ky na zdra­ví ozna­ču­jí odbor­ní­ci na výži­vu ghí. Pře­čiš­tě­né či pře­puš­tě­né más­lo voní jako más­lo, chut­ná jako más­lo, na roz­díl od más­la ale obsa­hu­je jiné vlast­nos­ti.

  • Nepře­pa­lu­je se,
  • neob­sa­hu­je žád­nou mléč­nou bíl­ko­vi­nu,
  • nemu­sí se chla­dit a vydr­ží až rok.

Od kla­sic­ké­ho más­la se liší svým slo­že­ním – je to téměř 100 % tuk na roz­díl od kla­sic­ké­ho más­la, kte­ré obsa­hu­je tuku jen cca 82 % a navíc vodu, syro­vát­ku či lak­tó­zu.

Kou­řo­vý bod más­la je niž­ší, max. do 150 °C , pro­to není vhod­né na vět­ší tepel­né úpra­vy – snad­no se pře­pa­lu­je.  Nao­pak ghí se vel­mi hodí na sma­že­ní a peče­ní i při vyš­ších tep­lo­tách, jeho kou­řo­vý bod je 250 °C .

Produkt přidán do košíku.