Kategorie

Produkty

Hroznový olej 100 ml

Hroznový olej 100 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
129 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Bohe­mia Olej Hroz­no­vý, liso­va­ný za stu­de­na ze semen zra­lých hroz­nů skli­ze­ných na slun­né již­ní Mora­vě. Vychut­nej­te si jeho skvost­nou chuť i vůni typic­ky vin­né kyse­lin­ky a nech­te se pro­dchnout jeho har­mo­ni­zač­ní­mi účin­ky. Pro tep­lou i stu­de­nou kuchy­ni.

Bohe­mia Olej Hroz­no­vý, tem­ně zele­né bar­vy. Se svou výraz­nou chu­tí je v gastro­no­mii pou­ží­ván spí­še jako doplň­ko­vý. Pro svo­ji výraz­nost pokrm záro­veň i oko­ře­ní. Hroz­no­vý olej je znám pro vyso­ký obsah anti­o­xi­dan­tů, chrá­ní­cí buň­ky pro­ti stár­nu­tí.

Pou­ži­tí v kuchy­ni

Nej­vhod­něj­ší je do salá­tů – svo­jí výraz­nou vin­nou chu­tí se stá­vá záliv­kou již sám o sobě. Ladí k sýrům a oře­chům či k baget­ce, k vínu. Uži­teč­ný pomoc­ník pro mari­no­vá­ní masa a ryb. Dob­ře dola­dí i pes­ta, omáč­ky či dipy.

Olej na pokož­ku

Dopo­ru­ču­je se v péči o mast­nou pleť – brá­ní zaná­še­ní pórů a mír­ní pro­je­vy akné. Pokož­ku roz­jas­ní a oži­ví, zlep­šu­je její kon­di­ci. Potře­bu­je­te roz­jas­nit a oži­vit pova­d­lou pleť? Večer před spa­ním při­bliž­ně lží­ci hroz­no­vé­ho ole­je postup­ně roz­tí­rej­te do ple­ti krou­ži­vým pohy­bem. Pět až deset minut se věnuj­te této masá­ži a nech­te olej vstře­bá­vat přes noc. Pleť se oka­mži­tě napne, vyhla­dí a dosta­ne jis­kru.

Výži­vo­vé hod­no­ty ve 100g výrob­ku:

Ener­ge­tic­ká hod­no­ta: 3696 kj/899 kcal
Tuky: 99,88 g
Z toho nasy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 10,9 g
Mono­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 15,4 g
Poly­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 73,7 g
Kyse­li­na alfa-lino­le­no­vá (ome­ga 3): 0,425 Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Kyse­li­na lino­lo­vá (ome­ga 6): 73,3  Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Kyse­li­na ole­jo­vá (ome­ga 9): 14,5  Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Sacha­ri­dy: 0 g
Z toho cuk­ry: 0 g
Bíl­ko­vi­ny: 0,28 g
Sůl: 0 g

Bale­ní: 250ml/100ml
RAW kva­li­ta, nera­fi­no­va­ný
Původ: Čes­ká repub­li­ka
Vitis Vini­fe­ra seed oil
Expi­ra­ce: 12 měsí­ců

Produkt přidán do košíku.