Kategorie

Produkty

Kečup jemný 260 g
Kečup jemný 260 g
Akce
Sleva 50%

Kečup jemný 260 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
45 Kč s DPH
90 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny
Všu­de kolem je to teď samý Black Fri­day. Tak nám to neda­lo a roz­hod­li jsme se při­jít s naší ver­zí. Jak už asi víte, prá­vě mění­me kabá­ty. Tedy my ne, ale naše výrob­ky. No a máme tu malé série tro­chu netra­dič­ních věcí, kte­ré jsme děla­li pro zvlášt­ní pří­le­ži­tos­ti nebo pro­jek­ty. Neboj­te, jsou v plné ráži naší kva­li­ty. A do expi­ra­ce mají ješ­tě dale­ko. Tak­že jim abso­lut­ně nic není kro­mě toho, že chce­me všem dát nové dupač­ky. Hez­čí a vese­lej­ší! 😀
Neboj­te, nemu­sí­te je naku­po­vat jenom v pátek. Ako­rát mož­ná někdy ohlá­sí­me, že něco už došlo. Což se asi bude dít, pro­to­že to vše vám dáme v plen – za polo­vič­ní cenu! Je to sedm sta­teč­ných. Ako­rát na sedm pát­ků, co nám zbý­va­jí do Vánoc.

Kečup jako tako­vý je půvo­dem z Číny. K nám do Evro­py ho při­vez­li kup­ci v 18. sto­le­tí, kte­ří se vra­ce­li z Ori­en­tu z obchod­ních cest. Od té doby kečup  obsa­dil před­ní příč­ky v popu­la­ri­tě teku­tých koře­ní v celém svě­tě.

Ten­to nád­her­ně sytý a koře­ně­ný  raj­ča­to­vý kečup se sta­ne hvězdou vaše­ho sto­lu.

Raj­ča­to­vý kečup může­me pou­žít k dochu­ce­ní polé­vek, ragú, omá­ček, těs­to­vin. Nebo jen tak zaml­sat k sýru, gri­lo­va­né­mu, duše­né­mu, peče­né­mu masíč­ku, zele­ni­ně, tofu, klo­bás­kám do sva­čin­ky pro­máz­nout křu­pa­vou hous­tič­ku atd.

Kečup není zahuš­ťo­va­ný škro­by a jiný­mi zahuš­ťo­va­dly!

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný kečup v Čechách je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta:
Kečup raj­ča­to­vý jem­ný — dochu­co­va­cí stu­de­ná omáč­ka k pří­mé kon­zu­ma­ci i tepel­né­mu zpra­co­vá­ní. Obsah 260 g. Slo­že­ní: drce­ná raj­ča­ta min. 60,5%, třti­no­vý cukr max. 17%, vin­ný ocet čer­ve­ný (obsa­hu­je siři­či­ta­ny), cibu­le bílá, cit­ro­no­vá 100% šťá­va, suše­ná raj­ča­ta min. 2,5%, zázvor, moř­ská sůl, směs koře­ní (hoř­či­ce bílá, hoř­či­ce čer­ná). Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Maxi­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.