Kategorie

Produkty

Konopný olej 250 ml

Konopný olej 250 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
199 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Bohe­mia Olej Konop­ný je sytě zele­ný se slá­mo­vo-oříš­ko­vou chu­tí i vůní. Je vel­mi boha­tý na vita­min E a pyš­ní se ide­ál­ním pomě­rem ome­ga 3 a 6. Bohe­mia Olej Konop­ný je vyro­be­ný v RAW kva­li­tě ze semen regis­tro­va­ných odrůd kono­pí, s povo­le­ným obsa­hem THC 0,2%.

Bohe­mia Olej Konop­ný, liso­va­ný tou nej­še­tr­něj­ší meto­dou za stu­de­na, v sobě zacho­vá­vá cen­né lát­ky pro pod­po­ru při­ro­ze­né obra­ny­schop­nos­ti orga­nis­mu. Oce­ní­te jej zejmé­na pro jeho har­mo­ni­zu­jí­cí účin­ky – pyš­ní se pro lid­ský orga­nis­mus ide­ál­ním pomě­rem ome­ga 6 a ome­ga 3 nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin. Je boha­tý na nena­sy­ce­né tuky, kte­ré napo­má­ha­jí k udr­že­ní zdra­vé hla­di­ny cho­leste­ro­lu v krvi. Má hoji­vé účin­ky při vněj­ší apli­ka­ci na zánět­li­vou pokož­ku.

Pou­ži­tí v kuchy­ni

Nevá­hej­te Bohe­mia Olej Konop­ný při­dat do raw kaší či smo­o­thies. Obo­ha­tit čer­s­tvý salát konop­ným ole­jem? Proč ne. A ješ­tě si pokrm obo­ha­tí­te o cen­né živi­ny. Zakáp­ně­te kré­mo­vou polév­ku či těs­to­vi­ny, po lžič­kách jej vmí­chej­te do bram­bo­ro­vé kaše tře­ba spo­lu s pokrá­je­nou petr­žel­kou.

Olej na pokož­ku

Bohe­mia Olej Konop­ný dob­ře pod­po­ří pěs­tě­ní ple­ti. Na navlh­če­ný obli­čej a dekolt jem­ně vma­sí­ruj­te něko­lik kapek konop­né­ho ole­je a pozo­ruj­te, jak se Vaše pleť roz­jas­ní. Napo­má­há sjed­no­ce­ní tónu ple­ti a jem­ně ji vyži­vu­je. Má zklid­ňu­jí­cí a pro­ti­zá­nět­li­vé účin­ky – uží­vá se i pro­ti akné či ato­pic­kým ekzé­mům. Může se uží­vat i jako ole­jo­vý zábal na vla­sy a jeho vtí­rá­ní do neh­to­vých lůžek posi­lu­je růst neh­tů.

Výži­vo­vé hod­no­ty ve 100g výrob­ku:

Ener­ge­tic­ká hod­no­ta: 3862 kj/ 880 kcal
Tuky: 99 g
Z toho nasy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 9,4 g
Mono­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 12,2 g
Poly­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 72,4 g
Sacha­ri­dy: 0 g
Z toho cuk­ry: 0 g
Bíl­ko­vi­ny: 1 g
Sůl: 0 g

Bale­ní: 250ml
RAW kva­li­ta, nera­fi­no­va­ný, nepra­že­ný
Původ: Čes­ká repub­li­ka
Can­na­bis Sati­va seed oil
Expi­ra­ce: 12 měsí­ců

Produkt přidán do košíku.