Kategorie

Produkty

Meruňková zavařenina s meduňkou — 190 g

Meruňková zavařenina s meduňkou — 190 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
100 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Meruňková zavařenina s meduňkou

Meruň­ko­vá zava­ře­ni­na v nás evo­ku­je pocit tep­la už při pohle­du na skle­nič­ku, zkrát­ka hned nám vylep­ší nála­du. Pokud budou ven­ku sych­ra­vé a šedi­vé dny tak si může­me ten­to pro­ži­tek ješ­tě umoc­nit tím, že si dáme tře­ba jogurt s tou­to skvě­lou pochout­kou.

Tře­ba k sní­da­ni nebo k sva­čin­ce. Dále samo­zřej­mě na čer­s­tvý chléb s más­lem, náplň do slad­kých kned­lí­ků, pala­či­nek, líva­neč­ků, na pro­ma­zá­ní kor­pu­su, piš­ko­tu…ať žije lid­ská tvo­ři­vost a fan­ta­zie.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ná meruň­ko­vá zava­ře­ni­na s meduň­kou v Čechách je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta:
Meruň­ky s meduň­kou — zpra­co­va­né ovo­ce — zava­ře­ni­na, výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci. Hmot­nost 190 g. Slo­že­ní: meruň­ky min. 62%, řepný cukr max. 35%, meduň­ka min. 1,7%, citru­so­vý pek­tin, kyse­li­na: kyse­li­na cit­ro­no­vá. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.