Kategorie

Produkty

Olej z lískových ořechů 100ml SLEVA 20% do vyprodání zásob — expirace 06/05/23
Olej z lískových ořechů 100ml SLEVA 20% do vyprodání zásob — expirace 06/05/23
Akce
Sleva 20%

Olej z lískových ořechů 100ml SLEVA 20% do vyprodání zásob — expirace 06/05/23

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
102 Kč s DPH
127 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Bohe­mia Olej Lís­ko­vý, lehce nazlát­lý s při­ro­ze­ně nugá­to­vým aro­ma. U nás v Bohe­mia Olej jej s obli­bou pře­zdí­vá­me „zdra­vá nute­la“. Jeho pohád­ko­vě lís­ko­o­říš­ko­vá chuť Vás pře­ne­se zpět do dět­ství. Snad pro­to je tak oblí­be­ný i u těch nejmen­ších stráv­ní­ků.

V naší Bohe­mia Olej lisov­ně je lís­ko­vý olej vyrá­běn v RAW kva­li­tě, poma­lým liso­vá­ním bez před­cho­zí­ho pra­že­ní či jiné úpra­vy oříš­ků.  Zaru­ču­je tak nepře­ko­na­tel­nou, při­ro­ze­nou chuť i vůni lís­ko­vých oříš­ků a báječ­ný gastro­no­mic­ký nebo i kos­me­tic­ky obla­žu­jí­cí záži­tek.

Pou­ži­tí v kuchy­ni

Báječ­ně se hodí pro dola­dě­ní pokr­mů za stu­de­na, uži­tí najde ovšem i v kuchy­ni tep­lé. Vaši sní­da­ni náram­ně dokres­lí, když jej při­dá­te do své oblí­be­né sní­da­ňo­vé kaše, müs­li, do tva­ro­hu s čoko­lá­dou. Pře­lij­te s ním čer­s­tvě upe­če­né lívan­ce či pala­čin­ku. Bohe­mia Olej Lís­ko­vý mile pře­kva­pí při mari­no­vá­ní ryb nebo při dochu­ce­ní pří­loh. Dolaď­te svo­ji rýži nebo bram­bo­ro­vou kaši do oříš­ko­va.

Olej na pokož­ku

Bohe­mia Olej Lís­ko­vý má schop­nost dob­ře pro­ni­kat do pokož­ky, aniž by zůstá­va­la mast­ná. Brá­ní dehyd­ra­ta­ci pokož­ky a dopo­ru­ču­je se pro cit­li­vou i dět­skou pokož­ku, kte­rá zůsta­ne po jeho pou­ži­tí hed­váb­ně jem­ná a hlad­ká. Navíc má schop­nost sta­ho­vat pokož­ku, čímž je pří­mo zázrač­ný v péči o aknóz­ní a mast­nou pleť. Lís­ko­o­říš­ko­vý olej vel­mi dob­ře pro­ni­ká vla­so­vým vlák­nem, pro­to je báječ­ný pro rege­ne­ra­ci vysu­še­ných vla­sů. Lís­ko­o­říš­ko­vým zába­lem dopře­je­te svým vla­sům zázrač­nou péči.

Výži­vo­vé hod­no­ty ve 100g výrob­ku:

Ener­ge­tic­ká hod­no­ta: 3698 kj/ 899,5 kcal
Tuky: 99,9 g
Z toho nasy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 7,3 g
Mono­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 81,2 g
Poly­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 11,5 g
Kyse­li­na alfa-lino­le­no­vá (ome­ga 3): < 0,2 Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Kyse­li­na lino­lo­vá (ome­ga 6): 11,5  Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Kyse­li­na ole­jo­vá (ome­ga 9): 80  Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Sacha­ri­dy: 0 g
Z toho cuk­ry: 0 g
Bíl­ko­vi­ny: 0,1 g
Sůl: 0 g

Bale­ní: 250ml/100ml
RAW kva­li­ta, nera­fi­no­va­ný, nepra­že­ný
Vyro­be­no v: Čes­ká repub­li­ka
Cory­lus Avella­na seed oil
Expi­ra­ce: 12 měsí­ců

 

Produkt přidán do košíku.