Kategorie

Produkty

Olej z meruňkových jader nefiltrovaný raw 100 ml

Olej z meruňkových jader nefiltrovaný raw 100 ml

Dostupnost: není skladem
Výrobce: Bohemia Oleje
169 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Zla­ta­vý, s pří­jem­nou meruň­ko­vo-man­dlo­vou chu­tí, kte­rá Vás pohla­dí. Uvnitř kaž­dé meruň­ko­vé pecič­ky se skrý­vá bohat­ství v podo­bě nená­pad­né­ho jadér­ka, kte­ré po vyli­so­vá­ní za stu­de­na pro­mě­ní­me v oprav­do­vý chu­ťo­vý záži­tek.

Leh­ká, dezert­ní chuť činí ten­to olej skvě­lým kuli­nář­ským par­ťá­kem, kte­rý jem­ně pod­trh­ne ať už sla­né či slad­ké chu­tě. Nemé­ně vše­stran­ným pomoc­ní­kem je Bohe­mia Olej z Hoř­kých Meruň­ko­vých Jader v péči o pokož­ku, a to i tu nej­jem­něj­ší dět­skou.

Pou­ži­tí v kuchy­ni

Bohe­mia Olej z Hoř­kých Meruň­ko­vých Jader dodá meruň­ko­vě vzlet­ný šmrnc sní­da­ni všed­ní i svá­teč­ní. Při­dej­te do kaše, smo­o­thies, do jogur­tu na ovoc­ný salát či pala­čin­ku. Salá­to­vým záliv­kám či rizo­tu dodá jem­nost. Zahřá­tím ztrá­cí své jedi­neč­né aro­ma, a tak pou­ží­vej­te jen ve stu­de­né kuchy­ni a pro koneč­né dochu­ce­ní pokr­mů.

Olej na pokož­ku

Bla­ho­dár­né účin­ky má v péči o cit­li­vou pokož­ku dětí i v pěs­tě­ní krá­sy jejich mami­nek. Je dob­ře sná­šen cit­li­vou pokož­kou. Význam­ný podíl aktiv­ních anti­o­xi­dan­tů a toko­fe­ro­lů roz­zá­ří a omla­dí obli­čej. Po kou­pe­li ješ­tě vlh­kou pokož­ku celé­ho těla pro­maž­te Bohe­mia Ole­jem z Hoř­kých Meruň­ko­vých Jader. Živá enzy­ma­tic­ká slož­ka akti­vu­je buň­ky a dodá jim šťá­vu. Skvě­le fun­gu­je i jako vla­so­vá kůra. Ten­to ritu­ál oce­ní­te nejen v létě, kdy ochrá­ní­te vla­sy před vysy­chá­ním a pod­po­ří­te jejich při­ro­ze­né zesvět­le­ní slun­cem. Vetře­te lží­ci meruň­ko­vé­ho ole­je do vlh­kých vla­so­vých délek. Nech­te půso­bit ale­spoň 30 minut a poté oplách­ně­te.

Výži­vo­vé hod­no­ty ve 100g výrob­ku:

Ener­ge­tic­ká hod­no­ta: 3698 kj/ 899,5 kcal
Tuky: 99,9 g
Z toho nasy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 4,66 g
Mono­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 65,8 g
Poly­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 29,5 g
Kyse­li­na alfa-lino­le­no­vá (ome­ga 3): < 0,2 Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Kyse­li­na lino­lo­vá (ome­ga 6): 29,5  Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Kyse­li­na ole­jo­vá (ome­ga 9): 63,6  Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Sacha­ri­dy: 0 g
Z toho cuk­ry: 0 g
Bíl­ko­vi­ny: 0,1 g
Sůl: 0 g

Balení:100ml
RAW kva­li­ta, nera­fi­no­va­ný, nefil­tro­va­ný
Vyro­be­no v: Čes­ká repub­li­ka
Pru­nus Arme­ni­a­ca seed oil
Expi­ra­ce: 12 měsí­ců

Produkt přidán do košíku.