Kategorie

Produkty

Olej z vlašských ořechů 100 ml

Olej z vlašských ořechů 100 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
169 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Bohe­mia Olej Vlaš­ský s plnou chu­tí i vůní čer­s­tvých vlaš­ských oře­chů. Ten­to krá­lov­ský olej pomá­há sni­žo­vat hla­di­nu cho­leste­ro­lu. S Bohe­mia Ole­jem Vlaš­ským se nesple­te­te. Vaši sní­da­ňo­vou kaši vystře­lí do nebes. Zdra­vý salát dosta­ne zce­la jiný roz­měr.

Bohe­mia Olej Vlaš­ský s plnou chu­tí i vůní čer­s­tvých vlaš­ských oře­chů. Krá­lov­skou plo­di­nu vlaš­ské­ho oře­chu vyli­su­je­me tou nej­še­tr­něj­ší meto­dou za stu­de­na a pro­mě­ní­me v deli­kát­ní olej, kte­rý je boha­tý na nena­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny a pomá­há sni­žo­vat hla­di­nu cho­leste­ro­lu. S Bohe­mia Ole­jem Vlaš­ským se nesple­te­te. Vaši sní­da­ňo­vou kaši vystře­lí do nebes. Zdra­vý salát dosta­ne zce­la jiný roz­měr.

Pou­ži­tí v kuchy­ni

Skvě­le pozved­ne chuť smo­o­thies, sní­da­ňo­vých kaší, müs­li, jogur­tů. Báječ­ně dochu­tí zele­ni­no­vý salát či Vaše oblí­be­né těs­to­vi­ny. Bazalko­vé pes­to s Bohe­mia Ole­jem Vlaš­ským se jen roz­ply­ne na jazy­ku. Zalij­te s ním peče­ná jabl­ka, hruš­ky, švest­ky nebo polij­te čer­s­tvě upe­če­ný per­ník či pala­čin­ku. Krás­ně se snou­bí se slad­ký­mi chu­tě­mi – nevá­hej­te jej při­dat tře­ba i do ovoc­né­ho salá­tu, nebo jej vyzkou­šej­te v našem recep­tu na zdra­vou čoč­ko­vou poma­zán­ku.

Olej na pokož­ku

V péči o pokož­ku má zvláč­ňu­jí­cí, toni­zač­ní a rege­ne­rač­ní účin­ky. Je vhod­ný pře­de­vším pro suchou a zra­lou pleť. Do pokož­ky se vsa­ku­je pomle­ji, a tak je oblí­be­ný pro dlou­ho­tr­va­jí­cí masá­že. Je vhod­ný i pro mazá­ní kojen­ců a jako olej do kou­pe­le.

Výži­vo­vé hod­no­ty ve 100g výrob­ku:

Ener­ge­tic­ká hod­no­ta: 3700 kj/ 900 kcal
Tuky: 99,9 g
Z toho nasy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 9,2g
Mono­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 17,2 g
Poly­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 73,6 g
Kyse­li­na alfa-lino­le­no­vá (ome­ga 3): 12 Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Kyse­li­na lino­lo­vá (ome­ga 6): 61,6  Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Kyse­li­na ole­jo­vá (ome­ga 9): 16,3  Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Sacha­ri­dy: 0 g
Z toho cuk­ry: 0 g
Bíl­ko­vi­ny: 0,1 g
Sůl: 0 g

Bale­ní: 250ml/100ml
RAW kva­li­ta, nera­fi­no­va­ný, nepra­že­ný
Vyro­be­no v: Čes­ká repub­li­ka
Juglans Regia seed oil
Expi­ra­ce: 12 měsí­ců

Produkt přidán do košíku.