Kategorie

Produkty

Rajčatové pesto s bazalkou — limitka — 100 g

Rajčatové pesto s bazalkou — limitka — 100 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
95 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Při­pra­vi­li jsme pro vás limi­to­va­nou edi­ci raj­ča­to­vé­ho pes­ta ve vari­an­tě s bazalkou. Vyšli jsme vstříc poptáv­ce zákaz­ní­ků, kte­ří chtě­jí výro­bek bez aler­ge­nů a dopl­ni­li jsme ho tra­dič­ní chu­tí bazalky. Pes­to může­te vyu­žít podob­ně, jako jste zvyklí. Kla­si­ka do těs­to­vin, ale mož­no kom­bi­no­vat i s luš­tě­ni­na­mi nebo rýží. Hodí se do salá­tů, na jed­no­hub­ky, ale nej­jed­no­duš­ší je, udě­lat si s ním den­ně radost do do sva­či­ny nebo stu­de­né veče­ře.

Slo­že­ní:
suše­ná raj­ča­ta min. 29%, bazalka min. 29%, oli­vo­vý olej, slu­neč­ni­co­vý olej, ume­o­cet, bazalka mod­rá suše­ná. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14dní. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván.

Produkt přidán do košíku.