Pesto rukola s pistáciemi a slunečnicí 170 g

Ruko­la, ruko­la, moje oblí­be­ná zele­ná zele­ni­na. Jsem schop­ná sníst “na pose­ze­ní” celou ošat­ku čer­s­tvě natr­ha­ných líst­ků. Při jaké­ko­liv pro­hlíd­ce zahrád­ky, skon­čím u řád­ku s ruko­lou pro­tr­há­vám a šup do pusy, pro­tr­há­vám a šup … Tím je dáno, že na naší zahrád­ce má své stá­lé mís­to. Tudíž z toho zce­la logic­ky vyply­nu­lo poku­še­ní vyro­bit ruko­lo­vé pes­to. Typic­kou štipla­vou … Pokra­čo­vá­ní tex­tu Pes­to ruko­la s pistá­ci­e­mi a slu­neč­ni­cí 170 g