Kategorie

Produkty

Salátová zálivka

Salátová zálivka

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
179 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Salátová Zálivka

Bohe­mia Salá­to­vá Záliv­ka je přes­ně to, co hle­dá­te po rych­lé a snad­né dochu­ce­ní ovoc­né­ho či zele­ni­no­vé­ho salá­tu. Dodá mu osvě­žu­jí­cí chuť slo­že­nou z našich pré­mi­o­vých výrob­ků — RAW Slu­neč­ni­co­vé­ho Ole­je, Jableč­né­ho Octa a Pěti­le­té­ho Bal­sa­mi­ka.

Je to výro­bek vytvo­ře­ný na zákla­dě našich chu­tí a pre­fe­ren­cí. Ole­je pou­ží­vá­me na den­ní bázi a tuto kom­bi­na­ci jsme vybra­li jako nej­la­hod­něj­ší pro dochu­ce­ní zele­ni­ny i ovo­ce. Kaž­dá slož­ka má svůj význam, chu­ťo­vý i pří­no­sem pro váš orga­nis­mus. Jem­ný slu­neč­ni­co­vý olej pomů­že vstře­bat vita­mí­ny z ovo­ce a zele­ni­ny, jableč­ný ocet dodá salá­tu svě­ží chuť a říz a pěti­le­té jableč­né bal­sa­mi­ko určí finál­ní výji­meč­nou slad­ko­ky­se­lou chuť.

S naší záliv­kou máte výbor­ný salát hned, chut­ně a bez pou­ži­tí jakých­ko­liv kon­zer­van­tů. Vyrá­bí­me v sou­la­du s při­ro­dou pomo­cí zele­né ener­gie.

Bale­ní: 250ml
Expi­ra­ce: 12 měsí­ců

Slo­že­ní: RAW slu­neč­ni­co­vý olej, jableč­ný ocet, jableč­né bal­sa­mi­ko pěti­le­té

Výži­vo­vé úda­je na 100 ml výrob­ku:

Ener­ge­tic­ká hod­no­ta   1580kJ/380kcal
Tuky 40 g
Z toho nasy­ce­né 4 g
Sacha­ri­dy 18 g
Z toho cuk­ry  14 g
Vlákni­na  0,4 g
Bíl­ko­vi­ny  0 g
Sůl 0 g

                                
         
                               
              
                                
                               
                                        

Produkt přidán do košíku.