Kategorie

Produkty

Sezamový olej 100 ml

Sezamový olej 100 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
93 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Ori­en­tál­ní nádech a nasládle hře­ji­vá chuť. Tra­dič­ní, již od pra­dáv­na pou­ží­va­ný olej v asij­ské kuchy­ni. Liso­vá­ním za stu­de­na je zajiš­tě­na jem­nost čis­tě seza­mo­vé chu­ti. Pro zacho­vá­ní živou­cích látek naše ole­je zásad­ně nepra­ží­me. Do tep­lé i stu­de­né kuchy­ně.

Bohe­mia Olej Seza­mo­vý je čis­tě pří­rod­ní pro­dukt zís­ká­va­ný z prv­ní­ho liso­vá­ní nepra­že­ných semen seza­mu bez uži­tí jakých­ko­liv úprav. Ve svě­tě je již po tisí­ci­le­tí uzná­va­ný pomoc­ník, jenž si v sou­čas­né době našel mís­to i u nás a je čím dál popu­lár­něj­ší. Pro jeho dobrou sta­bi­li­tu se Vám jen tak nezka­zí. Mimo pou­ži­tí v gastro­no­mii se také skvě­le hodí k masá­žím nebo na mace­ra­ci byli­nek.

Pou­ži­tí v kuchy­ni

Smě­le pou­ží­vej­te do stu­de­né kuchy­ně, na res­to­vá­ní pokr­mů, či při peče­ní za niž­ších tep­lot. Dopo­ru­ču­je­me troj­kom­bi­na­ci seza­mo­vý olej – sójo­vá omáč­ka – kari jako základ k rýžo­vým nud­lím.

Olej na pokož­ku

Chrá­ní pleť před ultra­fia­lo­vým záře­ním, báječ­ně čis­tí pokož­ku neboť na sebe váže toxi­ny a cel­ko­vě zklid­ňu­je. Zkus­te Bohe­mia Olej Seza­mo­vý pou­žít na navlh­če­nou pleť a jem­ně ji tak vyčis­tit. Díky jeho anti­o­xi­dač­ní schop­nos­ti napo­má­há rege­ne­ra­ci pokož­ky. Vhod­ný pro masá­že, jeli­kož má lehce zahří­va­cí schop­nost. Hodí se i na masáž dět­ské pokož­ky a napo­má­há vyhla­zo­vat vrás­ky. Jeden z nej­lep­ších na ole­jo­vé výpla­chy úst.

Výži­vo­vé hod­no­ty ve 100g výrob­ku:

Ener­ge­tic­ká hod­no­ta: 3697 kj/899 kcal
Tuky: 99,9 g
Z toho nasy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 16,3 g
Mono­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 40,4 g
Poly­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 43,4 g
Kyse­li­na alfa-lino­le­no­vá (ome­ga 3): 0,342 Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Kyse­li­na lino­lo­vá (ome­ga 6): 43  Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Kyse­li­na ole­jo­vá (ome­ga 9): 39,4  Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Sacha­ri­dy: 0,5 g
Z toho cuk­ry: 0 g
Bíl­ko­vi­ny: 0,1 g
Sůl: 0 g

Bale­ní: 250ml/100ml
RAW kva­li­ta, nera­fi­no­va­ný, nepra­že­ný
Vyro­be­no v: Čes­ká repub­li­ka

Původ semín­ka: Indie
Sesa­mum Indicum seed oil
Expi­ra­ce: 12 měsí­ců

 

Produkt přidán do košíku.