Kategorie

Produkty

Sušená rajčata v oleji s chilli papričkami — 160 g

Sušená rajčata v oleji s chilli papričkami — 160 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
116 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Sušená rajčata v oleji s chilli papričkami

Tato deli­ka­te­sa je pro milov­ní­ky raj­čat a záro­veň pikant­ních chu­tí. Lahod­ná, neso­le­ná a pro­vo­ně­ná bylin­ka­mi v kva­lit­ním oli­vo­vém ole­ji pro­lo­že­ná střed­ně páli­vý­mi chil­li paprič­ka­mi. Pou­ži­tí ve stu­de­né tak i tep­lé kuchy­ni. S rýží, těs­to­vi­na­mi nebo pod maso. Suše­ná raj­ča­ta jsou v tep­lé kuchy­ni dokon­ce chu­ťo­vě výraz­něj­ší než čer­stvá raj­ča­ta, dále pak do salá­tů, k sýrům nebo jen tak na roz­pe­če­nou a křu­pa­vou baget­ku.

Vyro­be­no ruč­ně v Čechách, raj­ča­ta jsou neso­le­ná, nesí­ře­ná a bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, oře­chů, lak­tó­zy a GMO.

Eti­ke­ta:
Suše­ná raj­ča­ta naklá­da­ná s chil­li paprič­ka­mi v oli­vo­vém ole­ji a byli­nách — dochu­co­va­cí výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci i tepel­né­mu zpra­co­vá­ní. Hmot­nost 160 g. Slo­že­ní: oli­vo­vý olej min. 61%, suše­ná raj­ča­ta min. 24% , chil­li paprič­ky Rawit min. 10 g, ore­ga­no, hře­bí­ček (byli­ny a koře­ní v růz­ném pomě­ru). Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce při tep­lo­tě do +25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Podíl pev­né slož­ky cca 35%. Mír­ně páli­vé!

 

Produkt přidán do košíku.