Kategorie

Produkty

Zvěřinové kuličky s rajskou omáčkou — 510 g

Zvěřinové kuličky s rajskou omáčkou — 510 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
249 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Zvěřinové kuličky s rajskou omáčkou

Kla­si­ka v našem podá­ní v sobě ský­tá to nej­lep­ší oře­zo­vé maso ze srn­čí­ho, dan­čí­ho a kan­čí­ho masa. Šťav­na­té kulič­ky, ochu­ce­né o česnek, cibu­li a koře­ní výteč­ně vynik­nou v naslád­lé chu­ti pocti­vé raj­ské omáč­ky. Dopo­ru­ču­je­me podá­vat s duše­nou rýží nebo těs­to­vi­na­mi, a nako­nec při­dat čer­stvou bazalku.

3–4 por­ce

Hoto­vé ste­ri­lo­va­né jíd­lo. Vyro­be­no v Čechách bez kon­zer­van­tů a che­mie. Zvě­ři­na se znač­kou baroque maso pochá­zí z čes­kých udr­ži­tel­ných honi­teb a je zpra­co­vá­na naši­mi řez­ní­ky.

Slo­že­ní: 52% zvě­ři­no­vé kulič­ky (50% zvě­ři­no­vý ořez (ořez ze srn­čí­ho, dan­čí­ho, kan­čí­ho masa ze hřbe­tu, krko­vi­ce, ple­ce, kýty), vep­řo­vá plec, strou­han­kapše­nič­ná mou­ka, cibu­le, vej­ce, česnek, jed­lá sůl, koře­ní), 48% raj­ská omáč­ka (29% raj­ča­to­vý pro­tlak (pit­ná voda, raj­ča­ta, cukr, zahuš­ťo­va­dlo: modi­fi­ko­va­ný škrob, jed­lá sůl), cibu­le, mrkev, celer, petr­žel, papri­ka, pše­nič­ná mou­ka, vep­řo­vé sádlo, cukr, jed­lá sůl, koře­ní).

Návod na pří­pra­vu: Ohřej­te obsah naší skle­nič­ky na pán­vi nebo v povo­le­né skle­ni­ci ve vod­ní láz­ni či v mik­ro­vln­né trou­bě bez víč­ka. Prů­běž­ně míchej­te a ohří­vej­te, dokud jíd­lo nemá kon­zum­ní tep­lo­tu.

Produkt přidán do košíku.