Kategorie

Produkty

Zvěřinové ragů s rajčaty — 480 g

Zvěřinové ragů s rajčaty — 480 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
249 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Zvěřinové ragů s rajčaty

Výběr toho nej­lep­ší­ho oře­zu ze srn­čí­ho, dan­čí­ho, jele­ní­ho a kan­čí­ho masa, kte­ré je ruč­ně zpra­co­vá­no naši­mi řez­ní­ky a spo­je­no s výraz­nou chu­tí koře­no­vé zele­ni­ny pro ten nejau­ten­tič­těj­ší záži­tek! Dopo­ru­ču­je­me podá­vat s těs­to­vi­na­mi, čer­s­tvý­mi bylin­ka­mi a tvr­dým sýrem.

2–3 por­ce

Slo­že­ní: 55% zvě­ři­no­vý ořez (90% ořez ze srn­čí­ho, dan­čí­ho, kan­čí­ho a jele­ní­ho masa ze hřbe­tu, krko­vi­ce, ple­ce, kýty, 10% kan­čí sádlo), 21% raj­ča­ta, mrkev, celer, cibu­le, čer­ve­né víno (obsa­hu­je siři­či­ta­ny), uze­ná sla­ni­na (vep­řo­vé sádlo, jed­lá sůl), česnek, jed­lá sůl, koře­ní, kyse­li­na citró­no­vá.

Návod na pří­pra­vu: Ohřej­te obsah naší skle­nič­ky na pán­vi nebo v povo­le­né skle­ni­ci ve vod­ní láz­ni či v mik­ro­vln­né trou­bě bez víč­ka. Prů­běž­ně míchej­te a ohří­vej­te, dokud jíd­lo nemá kon­zum­ní tep­lo­tu.

Produkt přidán do košíku.