Kategorie

Produkty

Zavařenina brusinky s portským vínem 200 g

Zavařenina brusinky s portským vínem 200 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
105 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

V bru­sin­ko­vé zava­ře­ni­ně s port­ským vínem je ucho­vá­na svě­žest a leh­kost let­ních lesů s těž­kým aro­ma a sil­ným žárem již­ní­ho slun­ce. Chuť této pochout­ky uspo­ko­jí jak sla­do­rá­dy tak i sla­no­rá­dy.

Zava­ře­ni­na krás­ně pasu­je k ran­ní­mu čer­stvé­mu peči­vu s más­lem nebo s paš­ti­kou. Svou neza­mě­ni­tel­nou chuť dodá růz­ným zákus­kům, dor­tům, cuk­ro­ví nebo čajo­vé­mu peči­vu. Kdo rád sýry, při­jde si na své jak k čer­stvé­mu kozí­mu sýru, nebo k sýrům s bílou plís­ní. Sma­že­ný nebo gri­lo­va­ný sýr v kom­bi­na­ci s tou­to bru­sin­ko­vou pochout­kou se sta­ne gur­mán­ským zážit­kem. V našich kon­či­nách bude třeš­nič­kou na dor­tu ke svíč­ko­vé na sme­ta­ně. Dále může poslou­žit jako vhod­ná kom­bi­na­ce se zvě­ři­nou.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ná bru­sin­ko­vá zava­ře­ni­na s port­ským v Čechách je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta
Bru­sin­ky s port­ským vínem — zpra­co­va­né ovo­ce — zava­ře­ni­na, výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci. Hmot­nost 130 g. Slo­že­ní: bru­sin­ky min. 56%, řepný cukr max. 38%, port­ské víno ruby polo­su­ché (pou­ži­to min. 5,6%) , citru­so­vý pek­tin. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.