Kategorie

Produkty

Čerstvé pesto z pažitky 170 g

Čerstvé pesto z pažitky 170 g

Dostupnost: není skladem
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
140 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Čer­stvé pažit­ko­vé pes­to

Díky absen­ci pas­te­ra­ce je chuť pes­ta výraz­něj­ší a chut­něj­ší. Doba expi­ra­ce je sice krat­ší — řádo­vě 10–14 dní, ale lze jej snad­no zamra­zit a opět pou­žít až na něj bude chuť. Zmra­ze­ním nedo­jde k žád­né změ­ně chu­ti a kon­zis­ten­ce. Prak­tic­ké také je ho rov­nou roz­dě­lit na dvě por­ce, pokud si nejste jis­tí, že jej sní­te rych­le a jed­nu část si do mra­zá­ku odlo­žit. Garan­tu­je­me vám, ale, že až ho ochut­ná­te, nic odklá­dat nebu­de­te.

Čer­stvá pes­ta jsme rok tes­to­va­li se zákaz­ní­ky na far­mář­ských trzích a výsle­dek je ten, že si někte­ří berou více kusů, aby vydr­že­li do dal­ší­ho trhu. Dává­me je ochut­nat s čer­s­tvým kvás­ko­vým chle­bem a nako­nec je nám hlá­še­no, že tak­to si ho dají celá rodi­na a jed­no bale­ní je fuč.

Čer­s­tvých pest máme v nabíd­ce vždy více dru­hů, ale záso­by jsou limi­to­va­né.

Hmot­nost: 170 g
Slo­že­ní: pažit­ka, oli­vo­vý olej, kešu, lahůd­ko­vé drož­dí, 100% cit­ro­no­vá šťá­va, česnek, moř­ská sůl
Skla­do­vá­ní: v led­ni­ci nebo v mra­zá­ku
Trvan­li­vost: 14 dní v led­ni­ci, 6 měsí­ců v mra­zá­ku
Země půvo­du: ČR
Bez lep­ku: Ano
Bez lak­tó­zy: Ano
Pří­dat­né lát­ky: Bez Éček
Aler­ge­ny: 8 — Sko­řáp­ko­vé plo­dy
Mini­mál­ní trvan­li­vost ode dne doru­če­ní: 14 dní
Ošet­ře­ní: Nepaste­ro­vá­no
RAW: Ano

 

Pes­to posí­lá­me v mra­že­ném sta­vu a ter­mo oba­lu, tak­že k vám dora­zí napros­to v pořád­ku rov­nou k pou­ži­tí.

Produkt přidán do košíku.