Kategorie

Produkty

Sekaná se sušenými rajčaty

Seka­nou dle naší hlav­ní chu­ťo­vé desig­nér­ky a spo­lu­ma­ji­tel­ky Pet­ry si roz­hod­ně nenech­te ujít, pro­to­že když dva děla­jí totéž, není to totéž…

 • 750 g mle­té­ho masa (mix hově­zí a vep­řo­vé)
 • 2 bílé roh­lí­ky
 • cca 150 ml mlé­ka
 • 1 střed­ní mrkev
 • 1 střed­ní petr­žel
 • kou­sek cele­ru
 • 2 lží­ce nakrá­je­ných suše­ných raj­čat v ole­ji
 • 1 hrst strou­ha­né­ho par­ma­zá­nu
 • 1 vej­ce
 • 2 lží­ce más­la
 • hrst plo­cho­lis­té petr­že­le
 • sůl
 • pepř

Na kos­tič­ky nakrá­je­né bílé peči­vo zalij­te mlé­kem a nech­te peči­vo nasák­nout. Koře­no­vou zele­ni­nu nastrou­hej­te na jem­ném stru­ha­dle, na pán­vi ji ores­tuj­te na más­le a nech­te zchlad­nout. Do mísy k peči­vu a mlé­ku při­dej­te mle­té maso (pou­žij­te doma namle­té nebo kva­lit­ní od řez­ní­ka, aby neob­sa­ho­va­lo moc vody), ores­to­va­nou koře­no­vou zele­ni­nu, vej­ce, nakrá­je­ná suše­ná raj­ča­ta, par­ma­zán a nase­ka­né líst­ky čer­stvé plo­cho­lis­té petr­žel­ky, dosol­te, ope­pře­te a důklad­ně, nej­lé­pe ruka­ma, pro­mí­chej­te.


Tuto směs nech­te v poko­jo­vé tep­lo­tě asi 30 minut odpo­čí­vat. Trou­bu pře­dehřej­te na 180 stup­ňů. Poté z ní vytva­ruj­te dvě šiš­ky seka­né a pečte je asi 30 minut. Podá­vej­te napří­klad s bram­bo­ro­vu kaší.

David Kilingr
Podělte se s přáteli

Mohlo by vás zajímat

Produkt přidán do košíku.