Kategorie

Produkty

Doprava

Jeli­kož pou­ží­vá­me sklo a obsah je vesměs teku­tý, je pro nás bale­ní a dopra­va zásad­ní zále­ži­tos­tí. Bez­peč­nost vaší skle­nič­ky je tedy hlav­ní pri­o­ri­tou. Nic nás nemr­zí víc, než roz­bi­tý výro­bek, co nám pro­šel ruka­ma. Pro­to je naše bale­ní pre­ciz­ní a něco to sto­jí.

Dopra­va ZDARMA je u nás u náku­pů nad 900 Kč. Pokud nákup v této hod­no­tě neplá­nu­je­te, nevěš­te hla­vu, naše dopra­vy začí­na­jí již od 80 Kč.

 

Dopra­va po ČR

Zásil­kov­na od — 80 Kč

PPL par­cel shop od — 80 Kč

PPL na adre­su – 120 Kč

Mes­sen­ger na adre­su – 180 Kč (u vět­ších balí­ků)

 

Dopra­va na Slo­ven­sko

Packe­ta – 120 Kč (cca 4,80 EUR)

PPL Par­cel shop – 170 Kč (cca 6,80 EUR)

PPL na adre­su – 200 Kč (cca 8 EUR)

Produkt přidán do košíku.