Kategorie

Produkty

BLACK FRIDAY

Všu­de kolem je to teď samý Black Fri­day. Tak nám to neda­lo a roz­hod­li jsme se při­jít s naší ver­zí. Jak už asi víte, prá­vě mění­me kabá­ty. Tedy my ne, ale naše výrob­ky. No a máme tu malé série tro­chu netra­dič­ních věcí, kte­ré jsme děla­li pro zvlášt­ní pří­le­ži­tos­ti nebo pro­jek­ty. Neboj­te, jsou v plné ráži naší kva­li­ty. A do expi­ra­ce mají ješ­tě dale­ko. Tak­že jim abso­lut­ně nic není kro­mě toho, že chce­me všem dát nové dupač­ky. Hez­čí a vese­lej­ší! 😀
Neboj­te, nemu­sí­te je naku­po­vat jenom v pátek. Ako­rát mož­ná někdy ohlá­sí­me, že něco už došlo. Což se asi bude dít, pro­to­že to vše vám dáme v plen – za polo­vič­ní cenu! Je to sedm sta­teč­ných. Ako­rát na sedm pát­ků, co nám zbý­va­jí do Vánoc.

V této kategorii nejsou žádné produkty.

Produkt přidán do košíku.