Kategorie

Produkty

Vína a alkohol

Pro vyvá­že­né dár­ko­vé balíč­ky Vám nabí­zí­me jed­no­du­chý, ale kva­lit­ní výběr z bílé­ho a čer­ve­né­ho ital­ské­ho vína znač­ky Mez­za­co­ro­na. Vína jsou vybrá­na cit­li­vě s ide­ál­ním pomě­rem cena/výkon. Tedy kva­lit­ní a za pří­jem­nou cenu. Pro­za­tím jsou v nabíd­ce jen dvě, pro­to­že to je pou­ze k dopl­ně­ní dár­ko­vých balíč­ků, ale do budouc­na se nebrá­ní­me roz­ší­ře­ní i této kate­go­rie.

Produkt přidán do košíku.