Kategorie

Produkty

Podmínky soutěže

„Soutěž o červenorybízovou zavařeninu““

Facebook, Instagram, Hradecké Delikatesy 16. 11. – 19. 11. 2022

Soutěž se řídí českým právem. Platnost soutěže je od středy 16. 11. do soboty. 19. 2022 do 12:00. Soutěž organizuje společnost Hradecké Delikatesy, IČ 02583259, se sídlem Kalendova 879, Kukleny, 500 04 Hradec Králové (dále jen „pořadatel“).
Účastnit se této soutěže může uživatel sociální sítě Facebook a sociální sítě Instagram, který provede požadovanou interakaci se soutěžním příspěvkem. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci celé soutěže, jakož i jejich rodinní příslušníci.

Účast v soutěži:

1) Účastník: soutěže se může účastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která splní veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech. Soutěžící napíše pod facebookový/ instagramový soutěžní příspěvek komentář – odpověď na otázku: „Jaký je procentuální podíl ovoce v naší vánoční červenorybízové zavařenině?“
2) Účastníci soutěže se nemohou soutěže účastnit opakovaně.
3) Vyhodnocení soutěže: 2 výherci (jeden ze sociální sítě Facebook, druhý ze sociální sítě Instagram) budou určeni na základě losování pod soutěžním příspěvkem, které proběhne 19. 11. 2022 ve 14:00.
4) Výhra v soutěži: Oba z vylosovaných výherců získají 1x Vánoční červenorybízovou zavařeninu 300 g.
5) Vyhlášení výherce a předání výher: Výherce si převezme výhru po kontaktování zadavatelem buďto osobně (nebo prostřednictvím osoby jednající za výherce na základě plné moci) nejpozději do 30. 11. 2022 na adrese: Kalendova 879, Kukleny, 500 04 Hradec Králové (dále jen „Adresa“) nebo mu bude po domluvě doručena přes společnost Zásilkovna na pobočku, kterou si výherce zvolí.
6) Výherci budou vylosováni 19. 11. 2022 ve 14:00. Vylosovaní výherci budou kontaktováni zprávou přes sociální síť Facebook a Instagram dne 19. 11. 2022.
Pokud vznikne důvodné podezření, že účastník porušil podmínky soutěže, má pořadatel právo daného účastníka ze soutěže vyřadit a zamezit účastníku soutěže přístup výhře a k soutěži.
7) Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravu jejích pravidel. Kontaktní email pořadatele je info@hradeckedelikatesy.cz. Pořadatel není odpovědný za neobdržení výhry účastníkem soutěže.
8) Na výhru nevzniká právní nárok.
9) Pořadatel není povinen vyrozumět po ukončení soutěže žádného účastníka o tom, jak soutěž dopadla.
10) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí.
V takovém případě rovněž nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele.

Produkt přidán do košíku.