Kategorie

Produkty

Rodný list — Bazalkové pesto s mandlemi a piniemi – 170 g 02_23_QR

Vár­ka č. 02/2023

 Ve vaší skle­nič­ce jsou násle­du­jí­cí suro­vi­ny:

  • bazalka — Bc. Miroslav Tuček, Ost­ro­měř, skli­zeň léto 2022
  • oli­vo­vý olej — Špa­něl­sko, skli­zeň 2022
  • slu­neč­ni­co­vý olej — Fabi­o­pro­dukt s.r.o., Jičín, liso­ván jaro 2022, seme­no od růz­ných doda­va­te­lů z ČR
  • man­dle — USA/Španělsko, skli­zeň 2022
  • pinie — Rusko/Čína, skli­zeň 2022
  • ume­o­cet — Japon­sko, skli­zeň a zpra­co­vá­ní 2022 (více na https://cs.wikipedia.org/wiki/Umeocet)
  • cit­ro­no­vá 100% šťá­va — původ země EU, skli­zeň a zpra­co­vá­ní 2022Produkt přidán do košíku.