Kategorie

Produkty

Rodný list — Cibulové čatní — 190 g 01_23_QR

Vár­ka č. 01/2023

Ve vaší skle­nič­ce jsou násle­du­jí­cí suro­vi­ny:

  • cibu­le čer­ve­ná — ČR, skli­zeň 2022
  • třti­no­vý cukr — cuk­ro­var Inge­nio Car­me­li­ta, Riofrío, Valle del Cau­ca, Kolum­bie, skli­zeň 2022
  • bru­sin­ky — Ukra­ji­na, skli­zeň 2022
  • vin­ný ocet čer­ve­ný — Itá­lie, skli­zeň a výro­ba 2022 (obsa­hu­je siři­či­ta­ny E 224)
  • cit­ro­no­vá 100% šťá­va — původ země EU, skli­zeň a zpra­co­vá­ní 2022
  • zázvor čer­s­tvý — Čína, skli­zeň 2022
  • chil­li paprič­ky suše­né — směs, Bc. Miroslav Tuček, Ost­ro­měř, skli­zeň léto 2022
  • moř­ská sůl — Itá­lie, zpra­co­vá­ní 2021
  • tymi­án suše­ný — naše vlast­ní zahra­da, skli­zeň 2022 nebo jiný tuzem­ský původProdukt přidán do košíku.