Kategorie

Produkty

Rodný list — Pasta ze zelených chilli jalapeno – 100 g 11_22_QR

Vár­ka č. 11/2022

 Ve vaší skle­nič­ce jsou násle­du­jí­cí suro­vi­ny:

  • chil­li paprič­ky jala­pe­no zele­né — Bc. Miroslav Tuček, Ost­ro­měř, skli­zeň léto 2022
  • slu­neč­ni­co­vý olej — Fabi­o­pro­dukt s.r.o., Jičín, liso­ván jaro 2022, seme­no od růz­ných doda­va­te­lů z ČR
  • oli­vo­vý olej — Špa­něl­sko, skli­zeň 2022
  • suše­ná raj­ča­ta — Turec­ko, skli­zeň 2022
  • petr­žel lis­to­vá — Itálie_sklizeň 11/2022
  • ume­o­cet — Japon­sko, skli­zeň a zpra­co­vá­ní 2022 (více na https://cs.wikipedia.org/wiki/Umeocet)
  • kori­an­dr — Far­mia Food s.r.o. skli­zeň 11/2022
  • moř­ská sůl — pou­ži­tá při suše­ní raj­čat, Turec­ko
  • kori­an­dr seme­no — původ — země EU, skli­zeň 2022Produkt přidán do košíku.