Kategorie

Produkty

AKCE — 3 čatní — brusinka, cibule, švestka
AKCE — 3 čatní — brusinka, cibule, švestka
Akce
Sleva 10%

AKCE — 3 čatní — brusinka, cibule, švestka

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
327 Kč s DPH
363 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Ochutnávkový balíček čatní za akční cenu

Brusinkové čatní

Kouz­lo této slad­ko­ky­se­lé omáč­ky je v její úžas­nos­ti pro svou zemi­tou chuť, pro­lí­ná se v ní výbor­ná chuť s nád­her­nou bar­vou.

Bru­si­no­vé čat­ní je vhod­né pro dopl­ně­ní zvě­ři­ny nebo hově­zí­ho, ale je také výbor­né k paš­ti­kám nebo sýrům. Pou­žít ho lze i k pala­čin­kám a lívan­cům.

Ruč­ně vyrá­bě­né bru­sin­ko­vé čat­ní Čechách, je zce­la pří­rod­ní bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta
Bru­sin­ko­vé čat­ní — dochu­co­va­cí stu­de­ná omáč­ka k pří­mé kon­zu­ma­ci i tepel­né­mu zpra­co­vá­ní. Hmot­nost 190 g. Slo­že­ní: bru­sin­ky min. 63%, třti­no­vý cukr max. 29%, cibu­le bílá, vin­ný ocet čer­ve­ný (obsa­hu­je siři­či­ta­ny), cit­ro­no­vá 100% šťá­va, zázvor, chil­li paprič­ky haba­ne­ro, moř­ská sůl, směs koře­ní. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Maxi­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Mír­ně páli­vé!

Cibulové čatní

Je to slou­če­ní slad­ko-kyse­lých a pikant­ní chu­ti. Nedej­te se zmást neob­vyk­los­tí suro­vi­ny je to výji­meč­ně dob­rá a deli­kát­ní kom­bi­na­ce ost­ré a osvě­žu­jí­cí chu­ti.

Výbor­ně dopl­ní jehně­čí, sko­po­vé a zvě­ři­nu. Obzvláš­tě je chut­né na topin­kách a k sýru. Jeli­kož cibu­le pat­ří k základ­ní suro­vi­nu při vaře­ní, tak všu­de kde pou­ží­vá­te cibu­li, může­te dochu­tit, potrh­nout, vylep­šit chuť dané­ho jíd­lo nebo chu­ťov­ky.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­né cibu­lo­vé čat­ní v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta:
Cibu­lo­vé čat­ní — dochu­co­va­cí stu­de­ná omáč­ka k pří­mé kon­zu­ma­ci i tepel­né­mu zpra­co­vá­ní. Hmot­nost 190 g. Slo­že­ní: cibu­le čer­ve­ná min. 59%, třti­no­vý cukr max. 20%, bru­sin­ky, vin­ný ocet čer­ve­ný (obsa­hu­je siři­či­ta­ny), cit­ro­no­vá 100% šťá­va, zázvor, chil­li paprič­ky haba­ne­ro, moř­ská sůl, směs koře­ní. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Maxi­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Mír­ně páli­vé!

Švestkové čatní

Švest­ko­vé čat­ní má sil­ně ovoc­nou chuť a je fan­tas­tic­kou ingre­di­en­cí v naší kuchy­ni. Je vyrá­bě­no ze sla­ďouč­kých čes­kých šves­tek.

Tato omáč­ka je pikant­ně ochu­ce­ná koře­ním a výteč­ně dopl­ňu­je pře­de­vším masi­té pokr­my, ať už res­to­va­né, peče­né či duše­né. Masa spí­še tuč­něj­ší z drů­be­že např. kach­na. Prá­vě ke kach­ně je výbor­né jako pří­lo­ha v kom­bi­na­ci s gri­lo­va­ný­mi jabl­ky. Též chut­ná i k tra­dič­ním bram­bo­ro­vým plac­kám. Švest­ko­vým čat­ním lze zvý­raz­nit chuť i gri­lo­va­né­ho sýra.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­né švest­ko­vé čat­ní v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta:
Švest­ko­vé čat­ní — dochu­co­va­cí stu­de­ná omáč­ka k pří­mé kon­zu­ma­ci i tepel­né­mu zpra­co­vá­ní. Hmot­nost 190 g. Slo­že­ní: švest­ky min. 79%, třti­no­vý cukr max. 9%, vin­ný ocet čer­ve­ný (obsa­hu­je siři­či­ta­ny), zázvor, bio cit­ron, chil­li paprič­ky haba­ne­ro, moř­ská sůl, směs koře­ní. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Maxi­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Mír­ně páli­vé!

Produkt přidán do košíku.