Kategorie

Produkty

Čatní cibule červená 190 g

Čatní cibule červená 190 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
121 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Cibulové čatní

Je to slou­če­ní slad­ko-kyse­lých a pikant­ní chu­ti. Nedej­te se zmást neob­vyk­los­tí suro­vi­ny je to výji­meč­ně dob­rá a deli­kát­ní kom­bi­na­ce ost­ré a osvě­žu­jí­cí chu­ti.

Výbor­ně dopl­ní jehně­čí, sko­po­vé a zvě­ři­nu. Obzvláš­tě je chut­né na topin­kách a k sýru. Jeli­kož cibu­le pat­ří k základ­ní suro­vi­nu při vaře­ní, tak všu­de kde pou­ží­vá­te cibu­li, může­te dochu­tit, potrh­nout, vylep­šit chuť dané­ho jíd­lo nebo chu­ťov­ky.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­né cibu­lo­vé čat­ní v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta:
Cibu­lo­vé čat­ní — dochu­co­va­cí stu­de­ná omáč­ka k pří­mé kon­zu­ma­ci i tepel­né­mu zpra­co­vá­ní. Hmot­nost 190 g. Slo­že­ní: cibu­le čer­ve­ná min. 59%, třti­no­vý cukr max. 20%, bru­sin­ky, vin­ný ocet čer­ve­ný (obsa­hu­je siři­či­ta­ny), cit­ro­no­vá 100% šťá­va, zázvor, chil­li paprič­ky haba­ne­ro, moř­ská sůl, směs koře­ní. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Maxi­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Mír­ně páli­vé!

Produkt přidán do košíku.