Kategorie

Produkty

AKCE — 3 velké kečupy (3 x 500 ml)
AKCE — 3 velké kečupy (3 x 500 ml)
Akce
Sleva 10%

AKCE — 3 velké kečupy (3 x 500 ml)

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
311 Kč s DPH
346 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Sada keču­pů pro celou rodi­nu vč. zdra­věj­ší vari­an­ty bez při­da­né­ho cuk­ru.

Kečup jem­ný
Kečup jako tako­vý je půvo­dem z Číny. K nám do Evro­py ho při­vez­li kup­ci v 18. sto­le­tí, kte­ří se vra­ce­li z Ori­en­tu z obchod­ních cest. Od té doby kečup obsa­dil před­ní příč­ky v popu­la­ri­tě teku­tých koře­ní v celém svě­tě. Ten­to nád­her­ně sytý a koře­ně­ný raj­ča­to­vý kečup se sta­ne hvězdou vaše­ho sto­lu. Raj­ča­to­vý kečup může­me pou­žít k dochu­ce­ní polé­vek, ragú, omá­ček, těs­to­vin. Nebo jen tak zaml­sat k sýru, gri­lo­va­né­mu, duše­né­mu, peče­né­mu masíč­ku, zele­ni­ně, tofu, klo­bás­kám do sva­čin­ky pro­máz­nout křu­pa­vou hous­tič­ku atd. Kečup není zahuš­ťo­va­ný škro­by a jiný­mi zahuš­ťo­va­dly! Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný kečup v Čechách je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.
Eti­ke­ta: Kečup raj­ča­to­vý jem­ný — dochu­co­va­cí stu­de­ná omáč­ka k pří­mé kon­zu­ma­ci i tepel­né­mu zpra­co­vá­ní. Objem 500 ml. Slo­že­ní: drce­ná raj­ča­ta min. 60,5%, třti­no­vý cukr max. 17%, vin­ný ocet čer­ve­ný (obsa­hu­je siři­či­ta­ny), cibu­le bílá, cit­ro­no­vá 100% šťá­va, suše­ná raj­ča­ta min. 2,5%, zázvor, moř­ská sůl, směs koře­ní (hoř­či­ce bílá, hoř­či­ce čer­ná). Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Maxi­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.
Kečup ost­rý
Kečup jako tako­vý je půvo­dem z Číny. K nám do Evro­py ho při­vez­li kup­ci v 18. sto­le­tí, kte­ří se vra­ce­li z Ori­en­tu z obchod­ních cest. Od té doby kečup obsa­dil před­ní příč­ky v popu­la­ri­tě teku­tých koře­ní v celém svě­tě. Ten­to nád­her­ně sytý a koře­ně­ný raj­ča­to­vý kečup se sta­ne hvězdou vaše­ho sto­lu. Raj­ča­to­vý kečup může­me pou­žít k dochu­ce­ní polé­vek, ragú, omá­ček, těs­to­vin. Nebo jen tak zaml­sat k sýru, gri­lo­va­né­mu, duše­né­mu, peče­né­mu masíč­ku, zele­ni­ně, tofu, klo­bás­kám do sva­čin­ky pro­máz­nout křu­pa­vou hous­tič­ku atd. Kečup není zahuš­ťo­va­ný škro­by a jiný­mi zahuš­ťo­va­dly! Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný kečup v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.
Eti­ke­ta: Kečup raj­ča­to­vý ost­rý — dochu­co­va­cí stu­de­ná omáč­ka k pří­mé kon­zu­ma­ci i tepel­né­mu zpra­co­vá­ní. Objem 500 ml. Slo­že­ní: drce­ná raj­ča­ta min. 60,5%, třti­no­vý cukr max. 17%, vin­ný ocet čer­ve­ný (obsa­hu­je siři­či­ta­ny), cibu­le bílá, cit­ro­no­vá 100% šťá­va, suše­ná raj­ča­ta min. 2,5%, zázvor, moř­ská sůl, směs koře­ní (hoř­či­ce bílá, hoř­či­ce čer­ná), chil­li. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Maxi­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Mír­ně páli­vé!
Kečup jem­ný bez rafi­no­va­né­ho cuk­ru, sla­ze­ný rozin­ka­mi
Kečup jako tako­vý je půvo­dem z Číny. K nám do Evro­py ho při­vez­li kup­ci v 18. sto­le­tí, kte­ří se vra­ce­li z Ori­en­tu z obchod­ních cest. Od té doby kečup obsa­dil před­ní příč­ky v popu­la­ri­tě teku­tých koře­ní v celém svě­tě. Ten­to nád­her­ně sytý a koře­ně­ný raj­ča­to­vý kečup se sta­ne hvězdou vaše­ho sto­lu. Pro ty, kte­ří se sna­ží sní­žit objem sně­de­né­ho cuk­ru jsme zvo­li­li ver­zi bez při­da­né­ho cuk­ru. Jak zná­mo kečup mají v obli­bě také malí gur­má­ni, tak ať si mohou dopřát dle chu­ti. Jako sla­di­dlo jsme zvo­li­li rozin­ky, kte­ré jsou pří­rod­ním sla­di­dlem. Rozin­ky jsou ide­ál­ní, pro­to­že hroz­no­vé víno ros­te zde v našich kli­ma­tic­kých pod­mín­kách, tudíž je pro našin­ce vel­mi pro­spěš­né. Co je důle­ži­té, tak chu­ťo­vě ani aro­ma­tic­ky neo­vliv­ňu­jí chuť jiné­ho ovo­ce. Pro­to Kečup při­sla­ze­ný rozin­ka­mi chut­ná auten­tic­ky. Hroz­ny jsou suše­ny i se slup­kou, tudíž si zacho­vá­va­jí cen­né lát­ky, kte­ré při­ro­ze­ně obsa­hu­jí. Raj­ča­to­vý kečup bez při­da­né­ho cuk­ru může­me pou­žít k dochu­ce­ní polé­vek, ragú, omá­ček či těs­to­vin. Nebo jen tak zaml­sat k sýru, gri­lo­va­né­mu, duše­né­mu, peče­né­mu masíč­ku, zele­ni­ně, tofu, klo­bás­kám do sva­čin­ky pro­máz­nout křu­pa­vou hous­tič­ku atd. Kečup je 100% ovoc­ný, není zahuš­ťo­va­ný škro­by ani jiný­mi zahuš­ťo­va­dly, je při­ro­ze­ně bezlep­ko­vý. V Čechách ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný kečup je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů, při­da­né­ho rafi­no­va­né­ho cuk­ru, škrobů a GMO.
Eti­ke­ta: Kečup raj­ča­to­vý jem­ný bez při­da­né­ho cuk­ru. Objem 500 ml. Slo­že­ní: drce­ná raj­ča­ta min. 68%, rozin­ky nesí­ře­né max. 14%, vin­ný ocet čer­ve­ný (obsa­hu­je siři­či­ta­ny), cibu­le bílá, cit­ro­no­vá 100% šťá­va, suše­ná raj­ča­ta min. 2,5%, zázvor, moř­ská sůl, směs koře­ní (hoř­či­ce bílá, hoř­či­ce čer­ná), chil­li. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Maxi­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.
Produkt přidán do košíku.