Kategorie

Produkty

Sirup bezinkový z plodů 500 ml

Sirup bezinkový z plodů 500 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
114 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Bezinkový sirup (z plodů)

Bez­in­ko­vý sirup má tem­ně bor­dó bar­vu. Chuť bez­in­ko­vé­ho siru­pu je spe­ci­fic­ká. Tajem­ně hlu­bo­ká s jem­ným tónem kyse­lin­ky a leh­kým náde­chem kávy. Sirup je skvě­lým spo­leč­ní­kem při dochu­ce­ní růz­ných dezer­tů, kré­mu, kaší. Pro svou neotře­lou chuť a nád­her­nou bar­vu. Chut­ná v nápo­jích jak tep­lých, stu­de­ných. Tvoř­te, vymýš­lej­te!

Mícha­né nápo­je radě­ji slaď­te siru­pem mís­to cuk­ru, kte­rý se špat­ně roz­pouš­tí a nápo­je kalí. Nápo­je jsou pak jem­něj­ší, chut­něj­ší a mají lep­ší kon­zis­ten­ci.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný sirup z plo­dů čer­né­ho bezu v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO, sirup neob­sa­hu­je alko­hol.

Eti­ke­ta
Sirup z plo­dů čer­né­ho bezu — urče­no k ředě­ní vodou. Objem 500 ml. Slo­že­ní: řepný cukr max. 61%, voda, čer­ný bez plo­dy min. 14%, roz­pust­ná káva (obsah kofei­nu méně než 0,0001%), kyse­li­na: kyse­li­na cit­ro­no­vá. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Dopo­ru­če­né ředě­ní 1:15. Usa­ze­ni­na či zákal nejsou na záva­du. Před upo­tře­be­ním pro­mí­chej­te!

Produkt přidán do košíku.