Kategorie

Produkty

Zavařenina borůvky s mátou 190 g

Zavařenina borůvky s mátou 190 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
105 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Jed­na z mož­nos­tí jak ucho­vat jem­né šumě­ní líst­ků chvě­jí­cích se ve vět­ru protka­né zla­tou nití slu­neč­ních paprs­ků se svě­ží vůni lesa po celý rok je borův­ko­vá zava­ře­ni­na s leh­kým náde­chem máty.

Borův­ko­vá zava­ře­ni­na je jem­ná a per­fekt­ně se hodí jako pří­lo­ha k pala­čin­kám nebo vaf­lím. Může­me ji zašle­hat do šle­hač­ky a pou­ží­vat jako náplň do piš­ko­to­vé­ho těs­ta, linec­kých koláč­ků ane­bo na dob­rý chléb s más­lem. Stej­ně pak i do jogur­tu k pří­mé­mu pochut­ná­ní.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ná borův­ko­vá zava­ře­ni­na s mátou  v Čechách je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta:
Borův­ky s mátou — zpra­co­va­né ovo­ce — zava­ře­ni­na, výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci. Hmot­nost 190 g. Slo­že­ní: borův­ky min. 72 %, řepný cukr max. 25%, máta min. 1,9%, citru­so­vý pek­tin. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.