Kategorie

Produkty

100% zavařenina borůvky slazené rozinkami 190 g

100% zavařenina borůvky slazené rozinkami 190 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
131 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Jed­na z mož­nos­tí jak ucho­vat jem­né šumě­ní líst­ků chvě­jí­cích se ve vět­ru protka­ných zla­tou nití slu­neč­ních paprs­ků se svě­ží vůni lesa po celý rok je borův­ko­vá zava­ře­ni­na. Borův­ky pat­ří k létu v našich kon­či­nách, pro­to jsme pro Vás při­pra­vi­li i vari­an­tu bez při­da­né­ho rafi­no­va­né­ho cuk­ru. Skle­nič­ka borův­ko­vé zava­ře­ni­ny sla­ze­ná rozin­ka­mi si zacho­vá svou jem­nou auten­tic­kou chuť.

Per­fekt­ně se hodí jako pří­lo­ha k pala­čin­kám nebo vaf­lím. Může­me ji zašle­hat do šle­hač­ky a pou­ží­vat jako náplň do piš­ko­to­vé­ho těs­ta, linec­kých koláč­ků ane­bo na dob­rý chléb s más­lem. Stej­ně pak i do jogur­tu k pří­mé­mu pochut­ná­ní. Opět zále­ží na Vaší fan­ta­zii jak tuto 100% ovoc­nou pochout­ku pou­žít.

Ruč­ně, šetr­ně a v Čechách vyrá­bě­ná borův­ko­vá zava­ře­ni­na sla­ze­ná rozin­ka­mi je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta:
Borův­ko­vá zava­ře­ni­na bez při­da­né­ho cuk­ru. Hmot­nost 190 g. Slo­že­ní: borův­ky min. 74 %,rozin­ky nesí­ře­né max. 25%, citru­so­vý pek­tin. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.