Kategorie

Produkty

Zavařenina červený rybíz s rozmarýnem 300 g

Zavařenina červený rybíz s rozmarýnem 300 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
125 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Pro všech­ny milov­ní­ky linec­ké­ho peči­va…

Zava­ře­ni­na z čer­ve­né­ho rybí­zu je jas­ná vol­ba nejen pro Linec­ké peči­vo, ale potě­ší i pří­z­niv­ce slad­kých sní­da­ní. Jem­ně nakys­lá chuť zava­ře­ni­ny pro­po­je­ná s vůní roz­ma­rýnu Vám při­spě­je k svá­teč­ní poho­dě. Jem­ná vůně roz­ma­rýnu pod­tr­hu­je kyse­lost rybí­zu a evo­ku­je vůni jeh­li­čí.

Čer­ve­no­ry­bí­zo­vá zava­ře­ni­na nama­za­ná na čer­s­tvý chléb nebo křu­pa­vou housku je exta­tic­kým zážit­kem pro všech­ny, kdo ochut­na­jí. „Oby­čej­ný“ chléb může­me vymě­nit za slav­nost­něj­ší lívan­ce či pala­čin­ky tře­ba k neděl­ní sní­da­ni. Tato zava­ře­ni­na je také skvě­lým doplň­kem nej­růz­něj­ších rolád, kolá­čů, linec­ké­ho cuk­ro­ví, dor­tů a  podob­ně. Roz­hod­ně je také chut­nou kom­bi­na­cí s bílým jogur­tem nebo sme­ta­nou nebo jako výteč­ný dezert. Tato zava­ře­ni­na se uplat­ní i k sýrům Feta nebo Brie. Může být také alter­na­ti­vou bru­sin­ko­vé omáč­ky. Zava­ře­ni­na obsa­hu­je min 74% čer­ve­né­ho rybí­zu!!!

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ná čer­ve­no­ry­bí­zo­vá zava­ře­ni­na s roz­ma­rýnem je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta:
Čer­ve­ný rybíz s roz­ma­rýnem — zpra­co­va­né ovo­ce — zava­ře­ni­na, výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci. Hmot­nost 300 g. Slo­že­ní: čer­ve­ný rybíz min.74%, řepný cukr max. 25%, citru­so­vý pek­tin, roz­ma­rýn. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.