Kategorie

Produkty

Chilli raw-it v olivovém oleji 180 g

Chilli raw-it v olivovém oleji 180 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
147 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Chilli papričky Rawit nakládané v olivovém oleji a bylinách

jsou pikant­ní dopl­něk v kuchy­ni pro všech­ny, kte­ří mají rádi ostřej­ší jíd­la. Uplat­ní­me je jak ve stu­de­né tak tep­lé kuchy­ni dle chu­ťo­vých potřeb a zvyk­los­tí. Olej je výbor­ný na poka­pá­ní sýra, stea­ků nebo může­me při­mí­chat do rýže, těs­to­vin, bul­gu­ru, pohan­ky apod. Čemu­ko­liv dodá pří­jem­nou pikant­nost.  Dá se dob­ře dáv­ko­vat, zále­ží jakou, ost­rost máte rádi

Ruč­ně vyrá­bě­ný pro­dukt  bez pou­ži­tí che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, oře­chů, lak­tó­zy a GMO.

Eti­ke­ta
Chil­li paprič­ky Rawit naklá­da­né v oli­vo­vém ole­ji a byli­nách
— dochu­co­va­cí výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci. Hmot­nost 180 g. Slo­že­ní: oli­vo­vý olej min. 50%, chil­li paprič­ky Rawit min. 31%, ume­o­cet, vin­ný ocet čer­ve­ný, směs koře­ní: ore­ga­no, hře­bí­ček (byli­ny a koře­ní v růz­ném pomě­ru). Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce při tep­lo­tě do +25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Podíl pev­né slož­ky cca 33%. Střed­ně páli­vé!

Produkt přidán do košíku.