Kategorie

Produkty

Sirup citron 500 ml

Sirup citron 500 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
114 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Citronový sirup (z bio citronů)

Citró­no­vý sirup je vyro­ben z bio citró­nů, kte­ré nejsou che­mic­ky ošet­řo­va­né. Citró­no­vou chuť a vůně je neza­mě­ni­tel­ná a neu­mí­me si před­sta­vit prá­ci v kuchy­ni při vaře­ní, úkli­du bez vůně a účin­ku citró­nu.

Citró­no­vý sirup si může­te užít jak v tep­lé kuchy­ni (peče­ní, slad­ké a sla­né dob­ro­ty)  nebo stu­de­né (do růz­ných dresin­ků a salá­tů.) Sirup uplat­ní­me do růz­ných nápo­jů jak tep­lých, stu­de­ných, alko, neal­ko.

Jeden tip pro vás:

Pokud si rádi míchá­te nápo­je, neslaď­te (až na výjim­ky) cuk­rem. Špat­ně se roz­pouš­tí a nápo­je kalí. Zkus­te pou­žít cuk­ro­vý sirup. Nápo­je jsou jem­něj­ší, chut­něj­ší a mají lep­ší kon­zis­ten­ci.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný sirup z celých bio cit­ro­nů Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO, sirup neob­sa­hu­je alko­hol.

Eti­ke­ta:

Sirup z bio cit­ro­nů — urče­no k ředě­ní vodou. Objem 500 ml. Slo­že­ní: řepný cukr max. 65%, voda, bio cit­ro­ny odšťav­ně­né min. 12%, kyse­li­na: kyse­li­na cit­ro­no­vá. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Dopo­ru­če­né ředě­ní 1:15. Usa­ze­ni­na či zákal nejsou na záva­du. Před upo­tře­be­ním pro­mí­chej­te!

Produkt přidán do košíku.