Kategorie

Produkty

Dárkový balíček — pánský velký

Dárkový balíček — pánský velký

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
799 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Pes­to med­vě­dí česnek se slu­neč­ni­cí 100 g
Slo­že­ní: oli­vo­vý olej, med­vě­dí česnek min 22%, slu­neč­ni­co­vý olej, slu­neč­ni­co­vé seme­no min. 13%, ume­o­cet, cit­ro­no­vá 100% šťá­va.
Pes­to raj­ča­ta s vlaš­ský­mi oře­chy 100 g¨
Slo­že­ní: suše­ná raj­ča­ta San Mar­za­no min. 43 %, slu­neč­ni­co­vý olej, oli­vo­vý olej, vlaš­ské oře­chy min. 5,5%, moř­ská sůl, bazalka.
Suše­ná raj­ča­ta ve slu­neč­ni­co­vém ole­ji sole­ná 160 g
Slo­že­ní: slu­neč­ni­co­vý olej min. 95g, suše­ná raj­ča­ta min. 60g (k výro­bě toho­to množ­ství bylo pou­ži­to 300g raj­čat), sůl, směs koře­ní.
Čat­ní cibu­le čer­ve­ná 190 g
Slo­že­ní: cibu­le čer­ve­ná min. 59%, třti­no­vý cukr max. 20%, bru­sin­ky, vin­ný ocet čer­ve­ný (obsa­hu­je siři­či­ta­ny), cit­ro­no­vá 100% šťá­va, zázvor, chil­li paprič­ky haba­ne­ro, moř­ská sůl, směs koře­ní.
Zava­ře­ni­na bru­sin­ky s port­ským vínem 200 g
Slo­že­ní: bru­sin­ky min. 56%, řepný cukr max. 38%, port­ské víno ruby polo­su­ché min. 5,6%, citru­so­vý pek­tin
Kešu par­me­zán 100 g
Slo­že­ní: kešu oře­chy, lahůd­ko­vé drož­dí, moř­ská sůl„ suše­ný česnek.
Dár­ko­vé bale­ní

Balí­ček může­te navíc opat­řit ozdob­nou mašlí nebo jinak upra­vit dle mož­nos­tí a cha­rak­te­ru dár­ku.

(Do jara 2024 mohou být v balíč­ku výrob­ky s dobí­ha­jí­cí­mi eti­ke­ta­mi Hra­dec­kých deli­ka­tes, tedy ne vždy s novým designem Sta­tek. Výrob­ky jsou to ale totož­né. Děku­je­me za pocho­pe­ní.)

Produkt přidán do košíku.