Kategorie

Produkty

Dárkový poukaz 1500 kč

Dárkový poukaz 1500 kč

1 500 Kč s DPH

Udě­lej­te svým blíz­kým radost věno­vá­ním Dár­ko­vé­ho pou­ka­zu v hod­no­tě 1500 Kč na nákup v našem e‑shopu.

Plat­nost dár­ko­vé­ho pou­ka­zu je 12 měsí­ců.

Po pro­ve­de­ní plat­by vám bude vyga­ne­ro­ván uni­kát­ní kód, kte­rý pak obda­ro­va­ní zada­jí do pole k tomu urče­né­mu, až budou pro­vá­dět objed­náv­ku (až při zadá­vá­ní plat­by a ini­ci­ál).

Produkt přidán do košíku.