Kategorie

Produkty

Jablka do štrúdlu 4+1

Jablka do štrúdlu 4+1

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
600 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Štrúdl na počkání

Děti ške­mra­jí o slad­ký štr­úd­lík? Blýsk­ně­te se. Per­fekt­ní štr­ú­dl, 20 minut včet­ně peče­ní a spo­le­čen­ské kon­ver­za­ce. Nemá­te po ruce jabl­ka? Ve špaj­zu čeka­jí JABLKA DO ŠTRÚDLU přes­ně pro tuhle chví­li.

 1. Roz­vá­lej­te těs­to.
 2. Naplň­te a zaviň­te.
 3. A šup s tím vším do trou­by.

Šet­ří­te váš cen­ný čas:

 • Nemu­sí­te čis­tit a vykra­ko­vat jádřin­ce jabl­ka.
 • Nemu­sí­te krá­jet nebo strou­hat.

Kva­li­ta:

 • Extra kva­lit­ní jabl­ka — původ­ní odrů­da — Mat­či­no jabl­ko.
 • Bez che­mic­ké­ho ošet­ře­ní, ros­tou již přes sto let samy.
 • Skvě­lá jablíč­ka, to je ten roz­díl! Ta nej­lep­ší z roku 2020 jsme pro vás vypěs­to­va­li a na dost dlou­ho zakon­zer­vo­va­li my.
 • Exklu­ziv­ní čes­ká jablíč­ka z úro­dy loň­ské­ho roku (původ­ní odrů­da Mat­či­no jabl­ko).
 • Náplň (1l) na 3 celé šiš­ky.
 • Pou­ze 20 minut od myš­len­ky k prv­ní­mu sou­s­tu.
 • Dlo­o­o­o­ou­há trvan­li­vost ve skle­ni­ci — počka­jí na ten správ­ný čas.

Kup­te 4 skle­nič­ky, 1 vám při­dá­me navíc.

Záso­by se ten­čí, je to limi­to­va­ná série.

Eti­ke­ta:

Jabl­ka do štrůdlu — zpra­co­va­né ovo­ce, výro­bek k pří­mě kon­zu­ma­ci. Objem 1000 ml. Slo­že­ní: jabl­ka min. 99 %,sko­ři­ce. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 7 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.