Kategorie

Produkty

Zavařenina jahody s chilli 190 g

Zavařenina jahody s chilli 190 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
105 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Jaho­do­vá zava­ře­ni­na je tra­dič­ní pochout­kou. Ve spo­je­ní s chil­li paprič­ka­mi je to  náram­ný mls pro milov­ní­ky vše­ho páli­vé­ho. V kom­bi­na­ci s chil­li se pro­lí­ná tra­di­ce s žha­vou exo­ti­kou.  Kaž­dé­mu, kdo milu­je, jaho­dy se sbí­ha­jí sli­ny už jen při pohle­du na skle­nič­ku, ve kte­ré je tato pochout­ka dočas­ně „uvěz­ně­na“. Naše smys­ly se roz­je­dou na plné obrát­ky. A pak už nám nic nebrá­ní si užít ten­to chu­ťo­vý záži­tek napl­no.

Jaho­do­vá zava­ře­ni­na s jem­ným náde­chem páli­vos­ti zahře­je nejen na duši.

Ke sní­da­ni na čer­stvé peči­vo nás pěk­ně roz­prou­dí. Dále je skvost­ná na pala­čin­ky, lívan­ce, nejen k sní­da­ni. Může­me z ní při­pra­vit výbor­ný jaho­do­vý krém jem­ně pikant­ní chu­ti, tva­roh nebo při­mí­chat do jogur­tu s oves­ný­mi vločka­mi.  Dále může­me pro­ma­zá­vat růz­né piš­ko­ty, kor­pu­sy, sušen­ky.

Jaho­do­vý džem je základ­ní suro­vi­nou pro milov­ní­ky koktej­lů jak mléč­ných, man­dlo­vých, rýžo­vých. Z jaho­do­vé zava­ře­ni­ny s chil­li namí­chá­te skvě­lou limo­ná­du. Kdo má rád sýry typu Ché­vre (Ché­vre se ozna­ču­jí sýry z kozí­ho mlé­ka čis­té­ho nebo smí­cha­né­ho s mlé­kem krav­ským.)? Může pou­žít jaho­do­vou, kte­rá zvý­raz­ní jejich jem­nou chuť. Tuto zava­ře­ni­nu milu­ji se šle­hač­kou, dob­ro­ta náram­ná. Jem­ná pikant­nost oži­ví chuť a dá tomu jinou dimen­zi.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ná jaho­do­vá zava­ře­ni­na s chil­li v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta:
Jaho­dy s chil­li bhut jolo­kia — zpra­co­va­né ovo­ce — zava­ře­ni­na, výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci. Hmot­nost 190 g. Slo­že­ní: jaho­dy min. 63%, řepný cukr max. 36%, citru­so­vý pek­tin, chil­li bhut jolo­kia cca 0,1%, kyse­li­na: kyse­li­na cit­ro­no­vá, kon­zer­vant: kyse­li­na sor­bo­vá. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Mír­ně páli­vé!

Produkt přidán do košíku.