Kategorie

Produkty

Jahodová zavařenina s vanilkou — 190 g

Jahodová zavařenina s vanilkou — 190 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
105 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Jahodová zavařenina s vanilkou

Jaho­do­vá zava­ře­ni­na je tra­dič­ní pochout­kou nejen pro malé mlsou­ny. V kom­bi­na­ci s vanil­ko­vým luskem se pro­lí­ná tra­di­ce s exo­ti­kou. Kdo milu­je jaho­dy, sbí­ha­jí se mu sli­ny už jen při pohle­du na skle­nič­ku, ve kte­ré je tato pochout­ka dočas­ně „uvěz­ně­na“. Naše smys­ly se roz­je­dou na plné obrát­ky. A pak už nám nic nebrá­ní si užít ten­to chu­ťo­vý záži­tek napl­no.

Jaho­do­vá zava­ře­ni­na s jem­ným náde­chem vanil­ky je nám prů­vod­cem, tře­ba při sní­da­ni na čer­stvé peči­vo. Dále na pala­čin­ky, lívan­ce, nejen k sní­da­ni. Může­me z ní při­pra­vit výbor­ný jaho­do­vý krém, tva­roh nebo při­mí­chat do jogur­tu s oves­ný­mi vločka­mi. Dále může­me pro­ma­zá­vat růz­né piš­ko­ty, kor­pu­sy, sušen­ky. Je základ­ní suro­vi­nou pro milov­ní­ky koktej­lů jak mléč­ných, sójo­vých, tak je z ní mož­né namí­chat skvě­lou limo­ná­du. Kdo má rád sýry typu Ché­vre (Ché­vre se ozna­ču­jí sýry z kozí­ho mlé­ka čis­té­ho nebo smí­cha­né­ho s mlé­kem krav­ským.)? Jaho­do­vá zava­ře­ni­na zvý­raz­ní jejich jem­nou chuť.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ná jaho­do­vá zava­ře­ni­na s vanil­kou v Čechách je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta:
Jaho­dy s vanil­kou — zpra­co­va­né ovo­ce — zava­ře­ni­na, výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci. Hmot­nost 190 g. Slo­že­ní: jaho­dy min.63%, řepný cukr max. 36%, citru­so­vý pek­tin, kyse­li­na: kyse­li­na cit­ro­no­vá, duž­ni­na vanil­ko­vé­ho lusku min 0,1%. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.