Kategorie

Produkty

100% zavařenina jahody slazené rozinkami 190 g

100% zavařenina jahody slazené rozinkami 190 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
131 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Tak­že kdo má rád jaho­do­vý džem, kte­rý je tra­dič­ní pochout­kou nejen pro malé mlsou­ny si při­jde na své. Skvě­lé je, že toto mlsá­ní je pro­spěš­né nejen našem smys­lům, ale radost má i naše tělo. Komu se tedy sbí­ha­jí sli­ny už při pohle­du na naši skle­nič­ku jaho­do­vé zava­ře­ni­ny, může se do ní bez obav a výči­tek pus­tit a vychut­nat si tu dob­ro­tu.

Tře­ba ke sní­da­ni jen tak na čer­s­tvý chléb, roh­lík, housku nebo pala­čin­ky, lívan­ce. Nebo kašo­ví nad­šen­ci si můžou tím­to dže­mem výsle­dek při­sla­dit a dochu­tit, když nejsou čer­stvé jaho­dy. Může­me také při­mí­chat do smo­o­thies nebo udě­lat dětem zdra­vý jaho­do­vý koktejl. Zkrát­ka tam, kde jste zvyklí a máte rádi jaho­do­vou zava­ře­ni­nu. Jaho­do­vá zava­ře­ni­na je vel­mi chut­ná a zvý­raz­ní napří­klad jem­nou chuť sýru Ché­vre.

Ruč­ně, šetr­ně a v Čechách vyrá­bě­ná jaho­do­vá zava­ře­ni­na je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta:
Jaho­do­vá zava­ře­ni­na bez při­da­né­ho cuk­ru. Slo­že­ní: jaho­dy min. 69%, rozin­ky nesí­ře­né max. 31%, citru­so­vý pek­tin. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní.

Hmot­nost 190 g

Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván.

Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.