Kategorie

Produkty

Sirup jitrocelový 500 ml

Sirup jitrocelový 500 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
114 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Jitrocelový sirup

Jitro­ce­lo­vý sirup v sobě skrý­vá tajem­ství  svých účin­ků a svou antra­ci­to­vou bar­vou se liší  od vět­ši­ny bylin­ko­vý siru­pů. To nás baví sle­do­vat a být pří­tomni toho­to pro­ce­su tvo­ře­ní. Kaž­dý má svou nád­her­nou spe­ci­fic­kou bar­vu a chuť. Jitro­ce­lo­vý sirup vět­ši­nou zná kaž­dý a tak ví k čemu je vhod­ný. Jinak dopo­ru­ču­ji se podí­vat do Her­bá­ře léči­vých rost­lin — Jan­ča, Zen­t­rich.

Jeden tip pro vás:

Pokud si rádi míchá­te nápo­je, neslaď­te (až na výjim­ky) cuk­rem. Špat­ně se roz­pouš­tí a nápo­je kalí. Zkus­te pou­žít cuk­ro­vý sirup. Nápo­je jsou jem­něj­ší, chut­něj­ší a mají lep­ší kon­zis­ten­ci.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný sirup z lis­tů jitro­ce­le v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO, sirup neob­sa­hu­je alko­hol.

Eti­ke­ta

Sirup z jitro­ce­le — urče­no k ředě­ní vodou. Objem 500 ml. Slo­že­ní: řepný cukr max. 65%, voda, výluh z jitro­ce­le, kyse­li­na: kyse­li­na cit­ro­no­vá. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Dopo­ru­če­né ředě­ní 1:15. Usa­ze­ni­na či zákal nejsou na záva­du. Před upo­tře­be­ním pro­mí­chej­te!

 

Produkt přidán do košíku.