Kategorie

Produkty

Kešu parmezán s chilli 100 g
Kešu parmezán s chilli 100 g
Novinka

Kešu parmezán s chilli 100 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
109 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

U mimo­řád­ně vyzrá­lé­ho (a dra­hé­ho) par­ma­zá­nu gur­má­ni oce­ňu­jí i jeho pikant­nost. To naše oříš­ko­vá vari­an­ta samo­zřej­mě neu­mí. Ale dá se pro změ­nu míchat s drce­nou suše­nou papri­kou. Ta by se zase na pra­vý par­ma­zán ako­rát lepi­la. Ladi­li jsme a mícha­li a ladi­li a mícha­li, než jsme i kešu ver­zi nepři­nu­ti­li k mír­né par­ma­zá­no­vé pikant­nos­ti. Bez toho, abychom pře­bi­li sýro­vou chuť oříš­ků.

Tak­že pokud chce­te ve vašich chu­ťo­vě výraz­něj­ších recep­tech, jako jsou čer­ve­ná masa, mast­něj­ší dru­hy ryb, nebo aro­ma­tič­těj­ších těs­to­vi­nách dodat par­me­zá­nu tro­chu důra­zu, chil­li ver­ze je ta pra­vá. Nemu­sí­te se jí bát ani u slad­ších salá­tů, peče­ných hru­šek, či ovoc­ných salá­tů.

Pokud je někdo neto­le­rant­ní k mléč­ným výrob­kům, nebo mu vadí množ­ství soli ve zra­lých sýrech, s našim par­me­zá­nem se nemu­sí ome­zo­vat. A mož­ná prv­ně zjis­tí, proč je to jeden z nej­slav­něj­ších sýrů s oříš­ko­vou chu­tí. I když to zjis­tí pomo­cí super-zdra­vých kešu oře­chů s pří­chu­tí sýra.

A neboj­te, toho chil­li je tam oprav­du jenom jem­né, takří­ka­jíc sýro­vé množ­ství!

Eti­ke­ta

Kešu par­me­zán strou­ha­ný s chil­li — dochu­co­va­dlo k pří­mé­mu pou­ži­tí. Hmot­nost — 100 g. Slo­že­ní: kešu oře­chy, lahůd­ko­vé drož­dí, moř­ská sůl„ suše­ný česnek, chil­li. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v suchu. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.