Kategorie

Produkty

Sirup lípový z lípového květu 500 ml

Sirup lípový z lípového květu 500 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
114 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Letní lipový sirup

Sirup z lipo­vé­ho kvě­tu, může­me pou­ží­vat tra­dič­ně ke sla­ze­ní nápo­jů smí­cha­ný­mi s vodou (stu­de­né) nebo pou­žít jako zají­ma­vé sla­di­dlo do čaje. Dále sirup může­me pou­žít na pala­čin­ky lívan­ce kob­li­hy, zmrz­li­ny, dezer­ty. Sirup je výbor­ný pro pří­pra­vu mícha­ných neal­ko­ho­lic­kých i alko­ho­lic­kých nápo­jů a koktej­lů.

Jeden tip pro vás:

Pokud si rádi míchá­te nápo­je, neslaď­te (až na výjim­ky) cuk­rem. Špat­ně se roz­pouš­tí a nápo­je kalí. Zkus­te pou­žít cuk­ro­vý sirup. Nápo­je jsou jem­něj­ší, chut­něj­ší a mají lep­ší kon­zis­ten­ci.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný lipo­vý sirup  v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta
Sirup z lipo­vé­ho kvě­tu — urče­no k ředě­ní vodou. Objem 500 ml. Slo­že­ní: extrakt z lipo­vé­ho kvě­tu a pit­ná voda min. 35%, řepný cukr max. 65%, kyse­li­na: kyse­li­na cit­ro­no­vá. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Dopo­ru­če­né ředě­ní 1:15. Usa­ze­ni­na či zákal nejsou na záva­du. Před upo­tře­be­ním pro­mí­chej­te!

 

 

 

Produkt přidán do košíku.