Kategorie

Produkty

Sirup okurkový 500 ml

Sirup okurkový 500 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
114 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Letní okurkový sirup

Sirup z oku­rek může­me pou­ží­vat tra­dič­ně ke sla­ze­ní nápo­jů smí­cha­ný­mi s vodou (stu­de­né) nebo pou­žít jako zají­ma­vé sla­di­dlo do čaje. Sirup je výbor­ný pro pří­pra­vu mícha­ných neal­ko­ho­lic­kých i alko­ho­lic­kých nápo­jů a koktej­lů.

Jeden tip pro vás:

Pokud si rádi míchá­te nápo­je, neslaď­te (až na výjim­ky) cuk­rem. Špat­ně se roz­pouš­tí a nápo­je kalí. Zkus­te pou­žít cuk­ro­vý sirup. Nápo­je jsou jem­něj­ší, chut­něj­ší a mají lep­ší kon­zis­ten­ci.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný sirup les­ní ovo­ce v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta
Sirup z oku­rek — urče­no k ředě­ní vodou. Objem 500 ml. Slo­že­ní: řepný cukr max. 60%, pit­ná voda a výluh z oku­rek, kyse­li­na: kyse­li­na cit­ro­no­vá, aro­ma: okur­ko­vé pří­řod­ní aro­ma. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 60 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Dopo­ru­če­né ředě­ní 1:15. Usa­ze­ni­na či zákal nejsou na záva­du. Před upo­tře­be­ním pro­mí­chej­te!

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt přidán do košíku.